Socialgiver | Social Enterprise in Thailand | 'ช็อป' และ 'ช่วย' ไปด้วยกัน :)
 • slidebg2
ร่วมแบ่งปันกับเรา

ช็อปบัตรกำนัลสุดพิเศษ

Highlights:

 • อาหารยุโรปผสมกลิ่นอายเอเชีย
 • วัตถุดิบที่สดใหม่ตามฤดูกาล
 • จับคู่อาหารกับไวน์คุณภาพดี
 • เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่อบอุ่น
หมดแล้ว

Highlights:

 • ผ่อนคลายในรีสอร์ทอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • บริการอาหารเช้าสำหรับแขก 2 ท่าน
 • ฟรีบริการ Wifi อินเตอร์เนต
 • ชื่นชมหิ่งห้อยในค่ำคืนอันสงบ
เพิ่มเติม

Highlights:

 • ชิมอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศ
 • อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารที่หลากหลาย
 • ชมการทำซูชิแบบมืออาชีพในโซนซูชิบาร์
 • เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดชิล
เพิ่มเติม

Highlights:

 • ค้นพบมุมมองการชมธรรมชาติแบบใหม่
 • ชื่นชมป่าฝนที่เก่าแก่ของภูมิภาคเอเชีย
 • เพลิดเพลินไปกับอากาศที่สดชื่น
 • ตื่นเต้นไปกับวิวสุดตระการตา
เพิ่มเติม

และบริจาคให้กับโครงการดีๆ

แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำ
 โครงการปันหนังสือเข้าเรือนจำ ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ห้องสมุดเรือนจำกลางขอนแก่น เนื่องจากอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปทำกิจกรรมกับผู้ต้องขังหญิง และเกิดความคิดอยากส่งหนังสือใหม่ๆ เข้าห้องสมุด จึงได้ประชาสัมพันธ์รวบรวมหนังสือจากเพื่อนๆ ผ่านทางเฟสบุ๊ค โดยเน้นหนังสือที่อยู่ในสภาพดี หลากหลายประเภท ทั้งให้แง่คิดต่อชีวิตและเพื่อความผ่อนคลายจิตใจ  จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ทำให้พบว่าผู้ต้องขังหญิงหลายคนชอบอ่านหนังสือมาก ยิ่งได้หนังสือที่มีประโยชน์ จะช่วยให้รู้จักโลกกว้างขึ้น เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นๆ ในหนังสือ หนังสือดีๆ สักเล่มสามารถเป็นทั้งกระจกส่องทบทวนชีวิตตนเอง เป็นเรือโดยสารพาไปท่องเที่ยวที่ต่างๆ เป็นเพื่อนคลายเหงา และเป็นอาจารย์ที่ คอยเสนอแง่คิดมุมมองใหม่ๆ ชักชวนจิตใจให้เติบโต ให้ผู้ต้องขังมีช่องทางการเรียนรู้มากขึ้น ใช้เวลาที่อยู่ในเรือนจำเพื่อการบำบัดเยียวยาตนเอง เมื่อกลับสู่สังคมจะได้มีภูมิต้านทานใหม่ๆ ไม่ตกเป็นเหยื่อของสังคมที่เอาเปรียบคนด้อยโอกาส  และให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อคนอื่นในสังคม  ในเรือนจําส่วนใหญ่จะมีห้องสมุดหรือมุมหนังสือตั้งอยู่ บางทีก็มีห้องสมุดเล็กในแดนหญิงด้วยนอกจากห้องสมุด กลาง แต่ทว่าหนังสือใหม่ๆ ยังมีไม่มากนัก บางเล่มที่ได้รับความนิยมก็อ่านกันจนขาดวิ่น เลยอยากชักชวนกันส่ง หนังสือคุณภาพเข้าเรือนจํา โครงการนี้ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ส่งหนังสือเข้าห้องสมุดเรือนจําขอนแก่น ปีนี้จะส่งไปที่ ห้องสมุดเรือนจําระยอง /อุดรธานี /สงขลา /อยุธยา /พิษณุโลก /เขาบินเพิ่มเติม   เว็บไซต์  http://thbooks4prisoners.com/ อีเมล once.a.studio@gmail.com เฟสบุ๊ค แบ่งปันหนังสือเข้าเรือนจำ
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 2,950 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 5 %
  ยอดระดมทุน

Food4Good
โครงการ Food4Good  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า 1 ใ น 8 ของประชากรโลกเป็นผู้หิวโหย อดอยาก นอกจากนี้องค์กรยูนิเชฟยังระบุว่าทั่วโลกมีเด็กปฐมวัย 200 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาสติ ปัญญา อันเนื่องมาจาก 4 ปัจจัย คือ 1.ภาวะทุพโภชนาการ 2.การขาดสารไอโอดีน 3.โลหิตจางจากการขาดธาตุ เหล็ก และ 4.ขาดการเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ปี 2013 FAO ไ ด้สำรวจภาวะ การขาดแคลนอาหารของคนไทย พบว่า คนไทย 5.8 % ขาด สารอาหาร อีก 13 % ไ ด้รับอาหารไม่เพียงพอ และ ข้อมูลปี 2006 ที่ FAO สารวจสถานการณ์ขาดแคลนอาหารเด็กไว้ล่าสุด โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ากว่า 5 ปีพบว่า มี ถึง 4.7 % หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และ 15.7 % หรือ 596,600 คน อยู่ในภาวะขาด อาหารจนทำให้การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ บนพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีทุกคนควรจะได้รับปัจจัย 4 ที่ครบถ้วน “อาหาร” เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีผล สำคัญต่อการดำรงชีวิตและสติปัญญา โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก ปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า เด็กไทย กว่า 5.8 ล้านคน มีภาวะทุพโภชนาและขาดแคลนอาหาร ปี 2557 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดอาหารแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการ และสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ นั่นคือ 20 บาทต่อมื้อ โครงการ Food4Good ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องอาหารที่เด็กๆควรจะได้รับ เพื่อพัฒนาร่างกาย และสติปัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลเรื่องอาหารของมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคม จึงจัดตั้งขึ้น จากความ ร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกในสังคมที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ให้กับผู้รับ สมทบทุนสนับสนุนค่าอาหารและโภชนาการที่ดีในมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆในประเทศไทย มูลนิธิในโครงการ (1) สหทัยมูลนิธิ http://www.sahathai.org สหทัยมูลนิธิเป็นมูลนิธิเอกชนที่ได้รับอนุญาติจากทางราชการให้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลเมื่อปี 2519 ตลอดการทํางาน ที่ผ่านมาสหทัยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักคือการช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงในการถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กที่ถูกครอบครัวทําร้าย (2) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ http://www.fcdthailand.org มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ให้การดูแลเด็กพิการทางสมอง ซึ่งอาการของเด็กเหล่านี้จะเป็นมาตั้งแต่เกิด หรือ เกิดจากอุบัติเหตุก็ได้การทํางานของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจะเน้นการทํางานร่วมกับพ่อแม่เด็กโดยเน้นการฝึกอบรบ ด้านกายภาพบําบัด (3) มูลนิธิบ้านนกขมิ้น www.baannokkamin.net มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ให้ความสำคัญกับคำว่า "สถาบันครอบครัว" เป็นอย่างยิ่งเพราะคำว่าครอบครัวนั้นเป็น ตัวแปรที่สำคัญยิ่งที่นำมาซึ่งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเด็ก  ดังนั้น การดูแลเด็กในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงเป็นการดูแลใน รูปแบบของครอบครัวโดยจำลองครอบครัวใหม่ให้กับเด็ก มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่เป็นคู่สามี-ภรรยา ถูกต้องตามกฎหมาย  ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กในแต่ละครอบครัว  ในหนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิกที่เป็นลูก ประมาณ 10-15 คน  โครงการ Food4Good สามารถช่วยเหลือเด็กจำนวน 445 คนให้มีอาหารทาน อิ่มท้องตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา หรือเทียบเท่าอาหารที่มีประโยชน์จำนวน 20,060 จาน
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 300 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 0 %
  ยอดระดมทุน

มูลนิธิรักสัตว์ป่า
มูลนิธิรักสัตว์ป่า  เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมารณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย โดยSocialgiver สนับสนุนโปรแกรมปกป้องนางอาย (ลิงลม)ด้วยการวิจัย โดยสนับสนุนที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ลิงลมในประเทศไทยมักถูกลักลอบและนำไปแสดงโชว์ให้แก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี หรือถูกนำไปทรมานในรูปแบบต่างๆ ทางมูลนิธิจึงได้รณรงค์ให้การศึกษาและฟื้นฟูชีวิตสัตว์ โดยมีสถานบริบาลแห่งแรกของเราซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุร อันเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกับสถานีเพาะพันธุ์นกน้ำของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเป็นที่พักของนางอายที่ถูกยึดมาได้หลายตัว มูลนิธิรักสัตว์ป่าเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังประโยชน์ด้านการค้า แต่เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นรณรงค์ พิทักษ์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตวป่าของเอเซียอาคเนย์ ผ่านการศึกษาและการเผยแพร่สู่สาธารณชน เงินบริจาคและการสนับสนุนของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตที่ดีของเหล่าลิงลม!   ติดต่อเรา: 170/1 ถนน จันทร์ (สะพาน 4) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทร 0849772747  แฟกซ์ 02 676 3139 อีเมล์ info@lovewildlife.org
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 2,100 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 4 %
  ยอดระดมทุน

ได้ประโยชน์สองต่อด้วย Socialcoin!

ข่าวสารของเรา

Socialgiver ระดมทุนได้ 518,890 บาทสำหรับ 12 โครงการแล้ว!

©2015 MYSOCIALMOTION ALL RIGHTS RESERVED | HEAD OFFICE +66865065574

Scroll to Top