Socialgiver | Social Enterprise in Thailand | 'ช็อป' และ 'ช่วย' ไปด้วยกัน :)
 • slidebg2
 • slidebg2
ร่วมแบ่งปันกับเรา

ช็อปบัตรกำนัลสุดพิเศษ

Highlights:

 • เรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบถูกวิธี
 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยอุปกรณ์สุดล้ำ
 • ดูแลการสอนด้วยผู้เชี่ยวชาญ
 • รับสิทธิพิเศษอื่นๆจากการใช้บัตรกำนัล
เพิ่มเติม

Highlights:

 • เรียนศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย
 • ระบายความเครียดด้วยการออกกำลังกาย
 • เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • สนุกไปกับคาร์ดิโอรูปแบบใหม่
เพิ่มเติม

Highlights:

 • ลองชิมอาหารอิตาเลี่ยนสไตล์โรมัน
 • นุ่มคอไปกับไวน์รสเลิศหลากชนิด
 • ลองดื่มเบียร์จากอิตาลี
 • เลือกทานของหวานแบบโฮมเมด
เพิ่มเติม

Highlights:

 • พักผ่อน 1 คืนในห้อง Deluxe Room
 • อาหารเช้าไสตล์ American Breakfast
 • ฟรีบริการ Hi-Speed Internet ภายในห้อง
 • บริการบิสเนสเซ็นเตอร์ที่ครบครัน
เพิ่มเติม

Highlights:

 • เลือกทานซูชิที่สุดของความสด
 • อิ่มอร่อยไปกับอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่น
 • นุ่มคอไปกับ sparkling สาเก
 • ชิมไอศครีมชาเขียวสไตล์โฮมเมด
เพิ่มเติม

และบริจาคให้กับโครงการดีๆ

Food4Good
โครงการ Food4Good  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เปิดเผยว่า 1 ใ น 8 ของประชากรโลกเป็นผู้หิวโหย อดอยาก นอกจากนี้องค์กรยูนิเชฟยังระบุว่าทั่วโลกมีเด็กปฐมวัย 200 ล้านคนที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาสติ ปัญญา อันเนื่องมาจาก 4 ปัจจัย คือ 1.ภาวะทุพโภชนาการ 2.การขาดสารไอโอดีน 3.โลหิตจางจากการขาดธาตุ เหล็ก และ 4.ขาดการเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ปี 2013 FAO ไ ด้สำรวจภาวะ การขาดแคลนอาหารของคนไทย พบว่า คนไทย 5.8 % ขาด สารอาหาร อีก 13 % ไ ด้รับอาหารไม่เพียงพอ และ ข้อมูลปี 2006 ที่ FAO สารวจสถานการณ์ขาดแคลนอาหารเด็กไว้ล่าสุด โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ากว่า 5 ปีพบว่า มี ถึง 4.7 % หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และ 15.7 % หรือ 596,600 คน อยู่ในภาวะขาด อาหารจนทำให้การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ บนพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดีทุกคนควรจะได้รับปัจจัย 4 ที่ครบถ้วน “อาหาร” เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีผล สำคัญต่อการดำรงชีวิตและสติปัญญา โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก ปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า เด็กไทย กว่า 5.8 ล้านคน มีภาวะทุพโภชนาและขาดแคลนอาหาร ปี 2557 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดอาหารแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการ และสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ นั่นคือ 20 บาทต่อมื้อ โครงการ Food4Good ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องอาหารที่เด็กๆควรจะได้รับ เพื่อพัฒนาร่างกาย และสติปัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลเรื่องอาหารของมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคม จึงจัดตั้งขึ้น จากความ ร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกในสังคมที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ให้กับผู้รับ สมทบทุนสนับสนุนค่าอาหารและโภชนาการที่ดีในมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆในประเทศไทย มูลนิธิในโครงการ (1) สหทัยมูลนิธิ http://www.sahathai.org สหทัยมูลนิธิเป็นมูลนิธิเอกชนที่ได้รับอนุญาติจากทางราชการให้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศลเมื่อปี 2519 ตลอดการทํางาน ที่ผ่านมาสหทัยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลักคือการช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงในการถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กที่ถูกครอบครัวทําร้าย (2) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ http://www.fcdthailand.org มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ให้การดูแลเด็กพิการทางสมอง ซึ่งอาการของเด็กเหล่านี้จะเป็นมาตั้งแต่เกิด หรือ เกิดจากอุบัติเหตุก็ได้การทํางานของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการจะเน้นการทํางานร่วมกับพ่อแม่เด็กโดยเน้นการฝึกอบรบ ด้านกายภาพบําบัด (3) มูลนิธิบ้านนกขมิ้น www.baannokkamin.net มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ให้ความสำคัญกับคำว่า "สถาบันครอบครัว" เป็นอย่างยิ่งเพราะคำว่าครอบครัวนั้นเป็น ตัวแปรที่สำคัญยิ่งที่นำมาซึ่งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเด็ก  ดังนั้น การดูแลเด็กในมูลนิธิบ้านนกขมิ้นจึงเป็นการดูแลใน รูปแบบของครอบครัวโดยจำลองครอบครัวใหม่ให้กับเด็ก มีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นที่เป็นคู่สามี-ภรรยา ถูกต้องตามกฎหมาย  ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ให้กับเด็กในแต่ละครอบครัว  ในหนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิกที่เป็นลูก ประมาณ 10-15 คน  โครงการ Food4Good สามารถช่วยเหลือเด็กจำนวน 445 คนให้มีอาหารทาน อิ่มท้องตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา หรือเทียบเท่าอาหารที่มีประโยชน์จำนวน 20,060 จาน
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 0 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 0 %
  ยอดระดมทุน

มูลนิธิรักสัตว์ป่า
มูลนิธิรักสัตว์ป่า  เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมารณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย โดยSocialgiver สนับสนุนโปรแกรมปกป้องนางอาย (ลิงลม)ด้วยการวิจัย โดยสนับสนุนที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ลิงลมในประเทศไทยมักถูกลักลอบและนำไปแสดงโชว์ให้แก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี หรือถูกนำไปทรมานในรูปแบบต่างๆ ทางมูลนิธิจึงได้รณรงค์ให้การศึกษาและฟื้นฟูชีวิตสัตว์ โดยมีสถานบริบาลแห่งแรกของเราซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุร อันเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกับสถานีเพาะพันธุ์นกน้ำของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเป็นที่พักของนางอายที่ถูกยึดมาได้หลายตัว มูลนิธิรักสัตว์ป่าเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังประโยชน์ด้านการค้า แต่เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นรณรงค์ พิทักษ์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตวป่าของเอเซียอาคเนย์ ผ่านการศึกษาและการเผยแพร่สู่สาธารณชน เงินบริจาคและการสนับสนุนของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตที่ดีของเหล่าลิงลม!   ติดต่อเรา: 170/1 ถนน จันทร์ (สะพาน 4) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทร 0849772747  แฟกซ์ 02 676 3139 อีเมล์ info@lovewildlife.org
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 2,100 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 4 %
  ยอดระดมทุน

โครงการ Happy Dolls  เราเชื่อว่าไม่ว่าคนเราจจะอายุเท่าใด อยู่ในสภาพเช่นไร มีความเป็นมาหรือสังคมแบบไหน ก็ย่อมรู้สึกดีขึ้นเมื่อมีเพื่อนคนพิเศษที่เพียงแค่เราใส่จินตนาการเข้าไปสักหน่อย ก็สามารถรักและดูแลเราได้ในเวลาที่เราต้องการใครสักคนเป็นที่สุด โครงการของเราตั้งเป้าจะช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสในเขตทุรกันดาน ตามชุมชนชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย และค่ายผู้อพยพทางภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น รวมถึงเด็กผู้ด้อยโอกาสชาวไทยกลุ่มอื่นๆ เช่น เด็กกำพร้า เด็กข้างถนน เด็กพิการ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรังซึ่งจะได้รับประโยชน์จากรอยยิ้มและมิตรภาพของตุ๊กตาแสนพิเศษเหล่านี้ แนวคิดของเราก็คือ เมื่อมีตุ๊กตา Happy Dolls เด็กๆ ก็จะรู้สึกเหงาน้อยลง และยิ้มได้อีกครั้ง ทุกครั้งที่คุณซื้อ Happy Dolls จากเรา คุณจะได้บริจาคเพื่อทำสิ่งดีๆ ไปพร้อมกัน เนื่องจากรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากตุ๊กตาแต่ละตัวจะถูกนำไปช่วยเหลือเด็กไทยให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้มากพอจะฉุดตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากความยากจน นอกจากนี้ คุณยังสามารถบริจาคเงินเพื่อซื้อตุ๊กตาให้เด็กน้อยที่ป่วยหรือเหงาได้เช่นกัน
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 10,000 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 20 %
  ยอดระดมทุน

ได้ประโยชน์สองต่อด้วย Socialcoin!

ข่าวสารของเรา

Socialgiver ระดมทุนได้ 518,290 บาทสำหรับ 12 โครงการแล้ว!

©2015 MYSOCIALMOTION ALL RIGHTS RESERVED | HEAD OFFICE +66865065574

Scroll to Top