Socialgiver | Social Enterprise in Thailand | 'ช็อป' และ 'ช่วย' ไปด้วยกัน :)
 • socialgiver

ช็อปบัตรของขวัญสุดพิเศษ

Highlights:

 • ลองแช่บ่อน้ำแร่ที่มีให้เลือกถึง 7 ประเภท
 • ผ่อนคลายร่างกายพร้อมดูแลสุขภาพผิว
 • ทดลองซาวน่าเกลือและการนวดแบบต่างๆ
 • คืนความสดชื่นจากภายในสู่ภายนอก
เพิ่มเติม

Highlights:

 • บัตรของขวัญมูลค่า 850 บาท
 • ทานสเต็กวากิวเนื้อนุ่ม
 • ลิ้มรสซอสสูตรพิเศษอันเลื่องชื่อ
 • สัมผัสบรรยากาศสบายๆ
เพิ่มเติม
1881 by Water Library

Highlights:

 • เซ็ตเบอร์เกอร์อาหารกลางวัน
 • พร้อมไซด์ดิชแสนอร่อย 1 ที่
 • บริการเครื่องดื่มที่มากับเซ็ท
 • ภายใต้การตบแต่งร้านแบบยุโรป
เพิ่มเติม

Highlights:

 • พักในห้อง Econo Twin Room
 • บริการอินเตอร์เนตไร้สาย
 • สะดวกสบายกับที่ตั้งใจกลางเมือง
 • บริการรับฝากกระเป๋าหลังเช็คเอาท์
เพิ่มเติม

Highlights:

 • เติมเต็มพลังให้กับร่างกายคุณ
 • สัมผัสความผ่อนคลายเหนือระดับ
 • รับการดูแลอย่างพิเศษโดยสต๊าฟ
 • ความรู้สึกสดชื่นที่ไม่เคยมีมาก่อน
เพิ่มเติม

และบริจาคให้กับโครงการดีๆ

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
ปัญหา อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กถูกกำหนดไว้ด้วยกัน 4 ข้อ หนึ่งในน้ันว่าด้วย “สิทธิท่ีเด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ถูกทารุณกรรมหรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ไม่ถูกใช้แรงงาน ไม่ถูกพาไปค้าประเวณี ไม่ถูกละเมิดทางเพศ” ในขณะที่การกระทำความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน  ในปี 2556 เด็กและสตรีถูก กระทำรุนแรงมีจำนวนถึง 31,966 ราย ปัญหาอันดับหน่ึงที่พบในเด็กอายุ10-15 ปีคือ เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ เกิดขึ้นในสถานที่ท่ีอย่ใูกล้ตัวเรามากท่ีสุดน้ันคือ “บ้าน” และเกิดจากบุคคลท่ีเด็กรู้จัก ไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีโอกาสท่ีเอื้ออำนวยในการคุกคามทางเพศ ส่งผลกระทบต่อเด็กสาวทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นปัญหาระยะยาวต่อสังคมโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งนับวันมีจำนวนตัวเลขของเด็กหญิงเหล่านี้สูงขึ้น ในขณะที่อายของผ้ถูกกระทำน้ันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  วิธีการช่วยเหลือ มลูนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย หรือ องค์กรฮาบิแทต มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชนโดยร่วมกับพันธมิตรจากทั่วประเทศไทยเ เราเชื่อว่าเด็กผู้หญิงทุกคนควรมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ที่สามารถปกป้องพวกเขาจากการล่วงละเมิดทางเพศได้  โครงการ “Make Her Room” เชิญชวนให้พันธมิตรร่วมตระหนักถึงปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กสาว โดยสนับสนุนและมอบโอกาสให้กับเด็กผู้หญิงให้มีพื้นที่ปลอดภัยหรือห้องเป็นของตัวเองเพื่อปลอดภัยจาการ ถูกคุกชคามทางเพศ  วัตถุประสงค์การก่อตั้งโครงการ:  1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี  2. เพื่อให้เด็กผู้หญิงมีพื้นที่ปลอดภัย เรียนรู้เรื่องสิทธิเด็ก และการป้องกันภัยจากการล่วงละเมิด 3. เพื่อให้ผ้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงได้มีพื้นที่ปลอดภัย    เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยในส่วนของ: งบประมาณการสร้างห้อง 1 ห้อง 10,760 บาท แบ่งเป็น อิฐ 360 ก้อน ราคา 1,520 บาท ชุดประตไูม้เนื้อแข็ง 1 บาน ราคา 3,415บาท  หน้าต่างบานเกล็ด 1 ชุด ราคา 1,700 บาท  ปูนก่อฉาบ 25 ถุง ราคา 2,800 บาท  โครงสร้างอื่นๆ เช่น ทราย เหล็กเส้น ฯลฯ ราคา 1,010 บาท ค่าแรงช่าง, ค่าดำเนินการจัดการ และอื่นๆ    ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.habitatthailand.org/
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 0 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 0 %
  ยอดระดมทุน

มูลนิธิเดอะวอยซ์ เสียงจากเรา
ปัญหา ในปัจจุบันมีสัตว์จรจัดในกรุงเทพมหานครมากกว่า 100,000 ตัว บางตัวถูกเจ้าของทอดทิ้ง ในขณะที่อีกหลายตัวไร้เจ้าของและคนดูแลตั้งแต่แรกเกิด สัตว์จรจัดพวกนี้ได้แต่ค้นหาอาหาร ตามซากขยะที่ผู้คนทิ้งลงบนท้องถนน เมื่อประสบอุบัติเหตุหรือถูกทำร้าย สัตว์จรจัดเหล่านี้ ไม่ได้รับการดูแลรักษาเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไป จึงทำให้มันมีสิทธิ์ติดเชื้อจนตายได้ และเนื่องจากพวกมันไม่ได้รับการทำหมัน ทำให้มีสัตว์ที่ตั้งท้องแบบไม่มีการควบคุม และทำให้มีจำนวนของสัตว์จรจัดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเพิ่มโอกาศในการ ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่นๆอีกด้วย     วิธีการที่โครงการช่วยเหลือ มูลนิธิระดมทุนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ต่างๆให้ดีขึ้นได้ อันได้แก่ ค่ารักษาหมา-แมว และสัตว์อื่นๆที่ ไม่สบายหรือถูกทำร้าย เพราะเราอยากให้ทุกชีวิตได้รับการรักษา  ค่าวัคซีนให้สัตว์จรต่างๆ  เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนไข้หัด วัคซีนลำไส้ เป็นต้น เพราะหากสัตว์ไม่รับวัคซีนเหล่านี้มีโอกาสเสียชีวิตสูงมาก  สร้างสถานดูแลสัตว์จร ในจังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อให้สัตว์จรจัดทั้งหลายมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย   ผลการดำเนินงาน  ปัจจุบันทางมูลนิธิเดอะวอยซ์ได้ทำการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งกว่า 500 ชีวิต และ สัตว์จรจัดที่หาบ้านถาวรไม่ได้กว่า150ตัวต่อเดือน   เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยในส่วนของ: ค่าดูแลรักษาพยาบาลให้กับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง หรือถูกทำร้าย ม้าแข่งปลดระวาง ช้างที่ควาญช้างพามาหากินในเมือง และลิงที่ลพบุรี (500,000 – 600,000 บาท/เดือน) ค่าอาหาร (30 บาท/หมา หรือ แมว 1 ตัว/วัน) ค่าวัคซีน (400 บาท/หมา หรือ แมว 1 ตัว/ปี)   ข้อมูลเพิ่มเติม https://th-th.facebook.com/thevoiceforanimal
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 17,300 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 34 %
  ยอดระดมทุน

Myanmar Flood Relief
ปัญหา น้ำท่วมในประเทศพม่าส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 300,000 คน ใน 12 เขต (จากทั้งหมด 14 เขต) ส่งผลให้รัฐบาลพม่าได้ประกาศเขตน้ำท่วมเป็น 4 พื้นที่หลัก  ปัจจุบันการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนที่ต้องการคือการจัดหา อาหาร น้ำดื่ม ห้องสุขา ที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัย รวมถึงการดูแลด้านสุขภาพและการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่  พื้นที่เกษตรมากกว่า 1 ล้านเอเคอร์ได้ถูกผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้  ซึ่งจะทำให้พื้นเหล่านี้เจอการขาดแคลนอาหารต่อไปอีกหลายเดือน   วิธีการที่โครงการช่วยเหลือ  Community Partners International (CPI) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากสหรัฐฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขอนามัยและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศพม่า  CPI มีเครือข่ายครอบคลุม 5 เมืองหลักในพม่า พร้อมกับทำงานภาคสนามกับองค์กรชุมชนอย่างใกล้ชิด ดังนั้นสำหรับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้ ทาง CPI จึงพร้อมประสานงานกับองค์กรชุมชนเพื่อที่จะจัดส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม   ทุกบาทของคุณช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลง ทุกบาทที่คุณบริจาคให้กับโครงการ Myanmar Flood Relief ผ่านทาง Socialgiver จะถูกบริจาคเพิ่มด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดย Community Partners International (CPI)  โดยเงินที่จะไปช่วยในส่วนของค่าอาหารสำหรับผู้สบภัยน้ำท่วม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจะช่วยในพื้นที่ประสบภัยเหล่านี้ : รัฐกะฉิ่น, เขตสากายน์, รัฐชิน, รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ และ เขตตะนาวศรี   ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cpintl.org/ http://www.facebook.com/communitypartnersinternational/
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 1,000 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 2 %
  ยอดระดมทุน

ได้ประโยชน์สองต่อด้วย Socialcoin!

ข่าวสารของเรา

Socialgiver ระดมทุนได้ 1,075,594 บาทสำหรับ 16 โครงการแล้ว!

©2015 MYSOCIALMOTION ALL RIGHTS RESERVED | HEAD OFFICE +66865065574

Scroll to Top