Socialgiver | Social Enterprise in Thailand | 'ช็อป' และ 'ช่วย' ไปด้วยกัน :)
 • socialgiver

ช็อปบัตรของขวัญสุดพิเศษ

Highlights:

 • เลือกเกมสุดสนุก 1 เกม
 • ไขปริศนาน่าฉงนกับผองเพื่อน
 • เรียนรู้การใช้ทักษะการสังเกต
 • ค้นพบความเป็นนักสืบในตัวคุณ!
เพิ่มเติม

Highlights:

 • จิบไวน์ชั้นดีท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล
 • เลือกทานอาหารฝรั่งแนว Comfort Food
 • ชิมเมนูเด็ดที่คุณพลาดไม่ได้
 • นั่งรับลมและชมผู้คนที่โซน Outdoor
เพิ่มเติม

Highlights:

 • รับไวน์และผลไม้ต้อนรับเมื่อคุณเข้าพัก
 • เติมพลังกับอาหารเช้าหลากหลายชนิด
 • บริการขนมและน้ำชาตอนบ่าย
 • บริการสปีดโบ๊ตรับส่งไป-กลับเกาะเสม็ด
 • ค้นพบธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ด้วยเรือคายัค
เพิ่มเติม

Highlights:

 • พักผ่อนที่พูลวิลล่าสุดไพรเวท
 • บริการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • ผ่อนคลายในสระว่ายน้ำส่วนตัว
 • เดินเล่นบนหาดทรายที่ทอดยาว
เพิ่มเติม

Highlights:

 • ชื่นชมบรรยากาศแบบยุโรปใกล้กรุงเทพ
 • อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารมากมาย
 • ลิ้มรสเบียร์ยุโรปและเครื่องดื่มนานาชนิด
 • เก็บภาพความทรงจำสวยๆกับผองเพื่อน
เพิ่มเติม

Highlights:

 • 1 ชม.กับการผ่อนคลายใน Float Tank
 • ฟรีชาออแกนิคก่อนและหลังการใช้บริการ
 • ฟรีคำปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์การลอยตัว
 • ฟรีผลิตภัณฑ์สปาออแกนิค
เพิ่มเติม

และบริจาคให้กับโครงการดีๆ

มูลนิธิรักสัตว์ป่า
มูลนิธิรักสัตว์ป่า  เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมารณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย โดยSocialgiver สนับสนุนโปรแกรมปกป้องนางอาย (ลิงลม)ด้วยการวิจัย โดยสนับสนุนที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค ฯลฯ โดยส่วนใหญ่ลิงลมในประเทศไทยมักถูกลักลอบและนำไปแสดงโชว์ให้แก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและชลบุรี หรือถูกนำไปทรมานในรูปแบบต่างๆ ทางมูลนิธิจึงได้รณรงค์ให้การศึกษาและฟื้นฟูชีวิตสัตว์ โดยมีสถานบริบาลแห่งแรกของเราซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุร อันเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกับสถานีเพาะพันธุ์นกน้ำของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเป็นที่พักของนางอายที่ถูกยึดมาได้หลายตัว มูลนิธิรักสัตว์ป่าเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังประโยชน์ด้านการค้า แต่เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นรณรงค์ พิทักษ์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตวป่าของเอเซียอาคเนย์ ผ่านการศึกษาและการเผยแพร่สู่สาธารณชน เงินบริจาคและการสนับสนุนของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตที่ดีของเหล่าลิงลม!   ติดต่อเรา: 170/1 ถนน จันทร์ (สะพาน 4) เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทร 0849772747  แฟกซ์ 02 676 3139 อีเมล์ info@lovewildlife.org
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 9,700 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 19 %
  ยอดระดมทุน

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เหล่าใหญ่
ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ (องค์กรสาธารณประโยชน์)         แรกเริ่มดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มแกนนำ สมาชิกครอบครัว และผู้สนใจงานพัฒนาในพื้นที่ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง เด็ก-เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้นำในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนาสังคมโดยวิธีร่วมกันดำเนินกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม และประโยชน์สาธารณะ ดังต่อไปนี้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง เด็ก-เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนเรียนรู้และพัฒนางานครอบครัว และประเด็นงานสาธารณะ ร่วมกับศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ จัดให้มีการพัฒนาทักษะการทำงานของบุคลกรทุกระดับด้านงานครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ที่จำเป็นในการดำเนินกิจการของกลุ่ม หรือเพื่อให้บริการให้กับสมาชิกศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ และบุคคลทั่วไป จัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่ม / ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัว ตำบลเหล่าใหญ่ ในการสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่องด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  และร่วมรณรงค์และสร้างแรงกระเพื่อมด้านงานพัฒนาครอบครัวให้เกิดขึ้นในพื้นที่นำร่องของจังหวัดผ่านสื่อชุมชน  ร่วมฟื้นฟูความรู้ ภูมิปัญญาเดิมของครอบครัวในชุมชนที่ยังใช้ได้ในบริบทโลกาภิวัตน์  ส่งเสริมวิถีชีวิตครอบครัวตามแนวพระราชดำหริเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน รับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน  เงินบริจาค  เงินช่วยเหลือ  หรือเงินอื่นใด หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากรัฐ  บุคคล  องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ  โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้   ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครอบครัวตำบลเหล่าใหญ่ (องค์กรสาธารณประโยชน์) 38 หมู่ที่ 10 บ้านคำกั้ง ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110. ผู้ประสานงาน นายณวพลภ์  บุญอาษา โทร.085-1212848
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 3,750 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 7 %
  ยอดระดมทุน

The Swimsafe Sharks
โครงการ Swimsafe Sharks เป็นโครงการที่สอนเด็กเล็กให้สามารถว่ายน้ำได้ ในพื้นที่โรงเรียนชนบทในประเทศไทย เนื่องจากอัตราของเด็กเล็กที่จมน้ำในประเทศไทยนั้นสูงขึ้นมากจนทำให้เราตระหนักว่าการให้ความรู้ในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์จมน้ำ เป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์แก่เด็กๆมากอย่างยิ่ง เราสอนทั้งเด็กไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับวิธีการว่ายน้ำและทักษะการเอาตัวรอดต่างๆ โดยทำงานร่วมกับ 3 โรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียน 776 คนในโปรแกรม อันได้แก่ เด็กอายุ 3-6 ขวบ จำนวน 320 คน และอายุ 6-11 ขวบจำนวน 456 คน ภายใต้ได้การดูแลของครูผู้ฝึกสอน 15 ท่าน อันได้แก่โรงเรียน ผะตง อำเภอสอยดาว และ โรงเรียนวิริยาลัย อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี เงินระดมทุนที่จะนำไปพัฒนาในส่วนต่างๆ ดังนี้: - งบประมาณปรับปรุงห้องน้ำ ห้องแต่งตัว 100,000 บาท - งบประมาณในการสร้างโดมหลังคาของสระว่ายน้ำ 200,000 บาท  - งบประมาณน้ำยาคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ 4,500 ต่อ 1 สระ สำหรับ 1 ปี   - งบประมาณสอนนักเรียนว่ายน้ำ 2,000 บาท ต่อคน ต่อปี   - เสื้อชูชีพ 450 บาท ต่อเด็ก 1 คน    
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 2,500 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 5 %
  ยอดระดมทุน

ได้ประโยชน์สองต่อด้วย Socialcoin!

ข่าวสารของเรา

Socialgiver ระดมทุนได้ 560,610 บาทสำหรับ 14 โครงการแล้ว!

©2015 MYSOCIALMOTION ALL RIGHTS RESERVED | HEAD OFFICE +66865065574

Scroll to Top