Socialgiver | Social Enterprise in Thailand | 'ช็อป' และ 'ช่วย' ไปด้วยกัน :)
 • socialgiver

ช็อปบัตรของขวัญสุดพิเศษ

Highlights:

 • ห้อง Deluxe Room with Balcony
 • บริการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • บริการอินเตอร์เนตไีร้สาย
 • เพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวก
เพิ่มเติม

Highlights:

 • แพ็คเกจเริ่มต้นชีวิตแบบฟิตๆ
 • ทดลองเล่น 6 คลาสสุดสนุก
 • ปลอดภัยกับเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นมิตร
เพิ่มเติม

Highlights:

 • ห้อง Leisure Class
 • บริการอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
 • บริการอินเตอร์เนตไร้สาย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
เพิ่มเติม

Highlights:

 • บัตรเข้างาน Wonderfruit Festival 2015
 • ร่วมสนุกฟังดนตรีเพราะๆ 4 วันเต็มๆ
 • เริ่มตั้งแต่ 17-20 ธันวาคม 2558
 • หาเเพื่อนไหม่ผ่านกิจกรรมสนุกๆภายในงาน
เพิ่มเติม

Highlights:

 • พักในห้อง Econo Twin Room
 • บริการอินเตอร์เนตไร้สาย
 • สะดวกสบายกับที่ตั้งใจกลางเมือง
 • บริการรับฝากกระเป๋าหลังเช็คเอาท์
เพิ่มเติม

Highlights:

 • ร่วมบริจาคเงิน 400 บาทกับทาง Socialgiver รับทันทีบัตรทานอาหารมูลค่า 500 บาท ที่โซซากุ ซูชิ อารีย์2
เพิ่มเติม

และบริจาคให้กับโครงการดีๆ

โครงการ “Finding Your Voice Through Lens” ภายใต้มูลนิธิ Teach for Thailand
เกี่ยวกับ Teach for Thailand Teach for Thailand สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเรา มาเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program ที่คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ และคุณสมบัติการเป็นผู้นำ เพื่อไปทำหน้าที่ครูที่สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กในห้องเรียนเป็นเวลา 2 ปี และเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับสังคมไทยตลอดไป เกี่ยวกับโครงการ “Find your voice through lens” เมื่อนายณัฐ พัฒนศิลป์ ได้เข้าไปเป็นครูของมูลนิธิ Teach for Thailand ที่ชุมช วัดสุทธาราม และชุมชนคลองสาน  เขาได้สังเกตุเห็นว่า เราอยู่ในยุคที่ผู้คนสนใจแต่ปัญหาของตัวเอง จนลืมมองไปถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม เห็นตัวอย่างได้จากนักเรียน เช่น ในวันที่ขยะหล่นอยู่กลางสนามฟุตบอล ทุกคนเดินผ่านไปโดยไม่มีใครเห็นว่ามันเป็นปัญหา แต่เมื่อขยะอยู่ใต้โต๊ะตัวเองทุกคนพยายามจัดการกับขยะนั้นๆ มันเหมือนกับว่าถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเองเขาก็คงไม่ลุกขึ้นมาแก้ไขมัน ดังนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเกิดจิตสำนึกที่ว่าปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะใกล้หรือไกลล้วนส่งผลถึงตัวเขา และเขาสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้นได้ สิ่งที่สำคัญคือเราจะออกแบบโครงการอย่างไรทีเป็นไปตามความต้องการของเด็กโดยที่ “ครู” ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบทุกอย่างให้เด็กทำ เราจึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด วิธีการช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ การก่อตั้งโครงการ ให้เด็กเกิดความรู้สึก เกิดจิตสำนึก ที่อยากจะช่วยเหลือสังคม หรือสามารถทำโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนบอก ไม่มองข้ามปัญหา อาจเรียกได้ว่า เป็นกระบวนการสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เด็กรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เราจึงเลือกใช้กล้องฟิล์ม เพื่อเรียนรู้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อพัฒนาปัญหาในชุมชนจากมุมมองของนักเรียน รูปแบบการดำเนินงาน     1.การวิเคราะห์จากภาพ ข่าว เพื่อให้นักเรียนรู้จักที่จะมองปัญหาจากสภาพสังคมปัจจุบัน รู้ทันโลก ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง และเริ่มตระหนักว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนมีผลกระทบถึงตัวเรา อีกทั้งช่วยให้เด็กเรียนรู้การใช้ภาษาในระดับทางการ ซึ่งการใช้ภาษาไทยเป็นอีกหนึ่งปัญหาของเด็กในโรงเรียนขยายโอกาสที่ควรได้รับการแก้ไข     2.ลงชุมชน สำรวจ ถ่ายภาพ พื้นที่ ที่คิดว่าเป็นปัญหา โดยเน้นพื้นที่ในชุมชนของตนเอง ระหว่างทางที่เดินกลับบ้าน ทุกๆวันที่เราเคยเดินผ่าน มันมีอะไรบ้างที่เราเคยมองข้ามมันไป ซึ่งแท้จริงแล้วต้องได้รับการแก้ไข และเด็กนักเรียนจะต้องเป็นผู้ค้นหามัน     3.สัมภาษณ์ชาวบ้าน พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เราเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น และเพราะการที่ทำให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา สร้างผลกระทบสู่ชุมชน และสร้างความกล้าคิด กล้าถาม ให้แก่เด็กนักเรียน สร้างความรู้สึกเห็นแกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในตัวเขา จากบุคคลรอบข้างในสังคม รวมไปถึงสอนให้เคารพผู้อื่น     4.ออกแบบการแก้ปัญหา หลังจากเรามีข้อมูล มีภาพ จะให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพของปัญหา ปัญหาใดที่ควรได้รับการแก้ไข โดยนักเรียนทั้งหมดจะเลือกตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะทำอย่างไร     5.ลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหา (ในขั้นตอนนี้ นักเรียนจะสร้าง Campaign เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาร่วม แก้ไขปัญหา)     6.มีการแจก Post Card ที่เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่าง Before &After ว่าปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้  พร้อมทั้งคำคมเล็กๆที่เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา     7.การจัดนิทรรศการในโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบให้หันมามอง ปัญหามากขึ้น และทำให้นักเรียนคนอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถมีส่วนร่วมได้ นอกจากนักเรียนที่เป็นเจ้าของภาพถ่ายจะรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ไปในเวลาเดียวกัน เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยในส่วนของ ค่าอุปกรณ์กล้องใช้แล้วทิ้งFujifilm Simple Ace 400 รุ่น 39 รูป จำนวน 10 ตัว ตัวละ 319 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,190 บาท ค่าโปสการ์ด จำนวน 50 ใบ ใบละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 250 บาท ค่าอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ 2,000 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 500 บาท ค่าเครื่องพิมพ์ Fuji-film Instax Share Smartphone Printer 5,500 บาท ค่าฟิลม์ Instax Mini Film 5 กล่อง กล่องละ 250 บาท รวมเป็นเงิน 1,250 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/TeachForThailand www.teachforthailand.org
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 0 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 0 %
  ยอดระดมทุน

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
ปัญหา แรงงานหญิงในกรุงเทพที่มีทักษะในการทำงานไม่สูงนักต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำมาหากินอย่างต่อเนื่อง แรงงานหญิงที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมือง โดยที่ไม่มีการศึกษาหรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพ จะต้องเผชิญกับปัญหาในการหางานเนื่องจากในเมืองมีการแข่งขันที่สูงมาก และมีหลายรายที่จำเป็นต้องตกไปอยู่ในวงจรของการงานที่ไม่มีความมั่นคง หรืองานที่ต้องเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานซึ่งมีรายได้ต่อหัว (income per capita) น้อยที่สุดในประเทศ อยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือนต่อคน เมื่อเทียบกับ 14,000 บาทต่อหัวต่อเดือนในกรุงเทพฯ  อีกทั้งภาคอีสานมีจำนวนผู้หญิงที่โยกย้ายเข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯเป็นสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ 56% เมื่อเทียบกับแค่ 11.8% จากภาคเหนือ และ 3.6% จากภาคใต้  และในภาคอีสานมีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทย วิธีการที่โครงการช่วยเหลือ มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับแรงงานหญิงที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯผ่านการแนะแนวเพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ เราเชื่อมั่นว่าผู้หญิงมีความสามารถมาก ชุมชนจะเติบโตได้หากกลุ่มผู้หญิงแรงงานกลุ่มนี้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ปัจจุบัน มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เปิดอบรมที่กรุงเทพฯและอุบลราชธานี ในคอร์สต่อไปนี้: 1) การเตรียมตัวสำหรับความประสบความสำเร็จ : การแนะแนวเพื่อเผชิญกับชีวิตนอกโรงเรียน การฝึกอบรมจะทำให้เห็นสภาพความเป็นจริงเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในกรุงเทพ ซึ่งฝันก่อนหน้านี้อาจสวยหรูเกินจริง จากการรับฟังจากคนรอบข้าง พวกเขาจะได้เรียนรู้ถึงทางเลือกต่างๆเพื่อรับการศึกษาขั้นที่สูงขึ้น การฝึกอบรมและการจ้างงาน และ เข้าใจถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ในสายอาชีพต่างๆ ในตอนท้ายของการฝึกอบรม เด็กผู้หญิงกลุ่มนี้จะได้เรียนรู้ว่าเขาจะสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานและจะก้าวไปสู่สายงานหรืออาชีพที่อยากทำได้อย่างไร ไม่ว่าจะทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือย้ายเข้าไปทำงานในกรุงเทพก็ตาม 2) การป้องกันอันตรายและการป้องกันตัวเอง : ความปลอดภัยในเมืองใหญ่ จากการใช้ชีวิตในชนบทสู่การใช้ชีวิตในกรุงเทพจัดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหญิงสาวแล้ว อาจเกิดอันตรายขึ้นได้และหญิงสาวหลายคนย้ายถิ่นฐานเข้ามาโดยไม่ทราบว่าควรระวังตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพและการลักลอบทำสิ่งผิดกฏหมาย  การฝึกอบรมครั้งนี้จะแนะแนวให้ทราบถึงความเสี่ยงในการย้ายเข้ามาอยู่ในเมือง รับรู้วิธีหลีกเลี่ยงพวกมิจฉาชีพหรือกลุ่มคนอันตราย และวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น  อีกทั้งพวกเขาจะได้เรียนรู้วิชาการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานอีกด้วย นอกจากนี้มูลนิธิได้รับรางวัล Thai NGO แห่งปี 2014 สำหรับ NGO ขนาดกลางโดย Resource Alliance และมูลนิธิ Rockefeller ที่แสดงถึงคุณภาพของโครงการและรวมถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยในส่วนของ: ค่าอบรม 552 บาท (หรือประมาณ 10 ปอนด์อังกฤษ)​ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการอบรมสำหรับคอร์ส “การเตรียมตัวสำหรับความสำเร็จ” และ คอร์ส “การป้องกันอันตรายและการป้องกันตัวเอง” ปัจจุบัน มีผู้หญิงกว่า 5,000 คนได้ผ่านการฝึกอบรมของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี และมีอาสาสมัครมาร่วมกว่า 50 คน ข้อมูลเพิ่มเติม http://goodwillthailand.org/ https://www.facebook.com/Goodwill.Group.Foundation
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 0 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 0 %
  ยอดระดมทุน

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
ปัญหา อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กถูกกำหนดไว้ด้วยกัน 4 ข้อ หนึ่งในน้ันว่าด้วย “สิทธิท่ีเด็กจะได้รับการปกป้องคุ้มครองไม่ให้ถูกทารุณกรรมหรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ไม่ถูกใช้แรงงาน ไม่ถูกพาไปค้าประเวณี ไม่ถูกละเมิดทางเพศ” ในขณะที่การกระทำความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน  ในปี 2556 เด็กและสตรีถูก กระทำรุนแรงมีจำนวนถึง 31,966 ราย ปัญหาอันดับหน่ึงที่พบในเด็กอายุ10-15 ปีคือ เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ เกิดขึ้นในสถานที่ท่ีอย่ใูกล้ตัวเรามากท่ีสุดน้ันคือ “บ้าน” และเกิดจากบุคคลท่ีเด็กรู้จัก ไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีโอกาสท่ีเอื้ออำนวยในการคุกคามทางเพศ ส่งผลกระทบต่อเด็กสาวทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นปัญหาระยะยาวต่อสังคมโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งนับวันมีจำนวนตัวเลขของเด็กหญิงเหล่านี้สูงขึ้น ในขณะที่อายของผ้ถูกกระทำน้ันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด  วิธีการช่วยเหลือ มลูนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย หรือ องค์กรฮาบิแทต มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชนโดยร่วมกับพันธมิตรจากทั่วประเทศไทยเ เราเชื่อว่าเด็กผู้หญิงทุกคนควรมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ที่สามารถปกป้องพวกเขาจากการล่วงละเมิดทางเพศได้  โครงการ “Make Her Room” เชิญชวนให้พันธมิตรร่วมตระหนักถึงปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กสาว โดยสนับสนุนและมอบโอกาสให้กับเด็กผู้หญิงให้มีพื้นที่ปลอดภัยหรือห้องเป็นของตัวเองเพื่อปลอดภัยจาการ ถูกคุกชคามทางเพศ  วัตถุประสงค์การก่อตั้งโครงการ:  1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี  2. เพื่อให้เด็กผู้หญิงมีพื้นที่ปลอดภัย เรียนรู้เรื่องสิทธิเด็ก และการป้องกันภัยจากการล่วงละเมิด 3. เพื่อให้ผ้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงได้มีพื้นที่ปลอดภัย    เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยในส่วนของ: งบประมาณการสร้างห้อง 1 ห้อง 10,760 บาท แบ่งเป็น อิฐ 360 ก้อน ราคา 1,520 บาท ชุดประตไูม้เนื้อแข็ง 1 บาน ราคา 3,415บาท  หน้าต่างบานเกล็ด 1 ชุด ราคา 1,700 บาท  ปูนก่อฉาบ 25 ถุง ราคา 2,800 บาท  โครงสร้างอื่นๆ เช่น ทราย เหล็กเส้น ฯลฯ ราคา 1,010 บาท ค่าแรงช่าง, ค่าดำเนินการจัดการ และอื่นๆ    ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.habitatthailand.org/
รายละเอียด
 • ระยะที่ 1
  ระดับโครงการ
  Tells you how many rounds of funding this project has completed. This helps you to identify projects with a proven track record, or to give newer projects a chance. After completing each level, the fundraising target increases by 50,000 baht.
 • 50,000 ฿
  เป้าหมาย

 • 350 ฿
  บริจาคแล้ว

 • 0 %
  ยอดระดมทุน

ได้ประโยชน์สองต่อด้วย Socialcoin!

ข่าวสารของเรา

Socialgiver ระดมทุนได้ 1,289,332 บาทสำหรับ 18 โครงการแล้ว!

©2015 MYSOCIALMOTION ALL RIGHTS RESERVED | HEAD OFFICE +66865065574

Scroll to Top