Loading icon

Types

Locations

Your Donations

Donation Details

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

100% of your donation via Socialgiver is given to the project.

Donation Totals

Donation amount0฿

Your donation will go towards:

ทุกคอนเสิร์ตเพื่อช่วยประเทศไทย

ทุกคอนเสิร์ตเพื่อช่วยประเทศไทย

ทุก 75 บาท ให้อุปกรณ์การแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย 1 คนที่จ.น่าน

Charity Projects with Bangkok Charity Orchestra

Funded 58%

29,320฿ Level 1

อะไรคือ Bangkok Charity Orchestra (BCO)?

Bangkok Charity Orchestra (BCO) แสดงงานคอนเสิร์ตออร์เคสตร้า โดยรายได้จากการจัดจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะถูกนำไปมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลต่างๆโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นับเป็นคณะดนตรีออร์เคสตร้าการกุศลคณะแรกและคณะเดียว ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้กับนักดนตรีที่อยากช่วยเหลือคนที่ยากไร้เข้าเป็นสมาชิกของวง ทำให้ BCO มีความหลากหลายของนักดนตรี ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ ชาวไทยและชาวต่างชาติ หรือนักเรียนไปจนถึงนักดนตรีมืออาชีพ ปัจจุบัน BCO ระดมทุนเพื่อแบ่งปันให้กับสังคมได้ถึงกว่า 14 ล้านบาท และยังคงมุ่งมั่นบรรเลงเพลงแห่งการให้ต่อไปไม่รู้จบ

BCO ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thomson Reuters Community Champion ปี 2011

เกี่ยวกับกองทุน BCO

เป้าหมายหลักของกองทุน “Bangkok Charity Orchestra (BCO)” คือเป็นการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมหลากหลายที่ต้องการเงินทุนเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง ; with each concert raising funds for different projects throughout Thailand.

โครงการที่กองทุน BCO กำลังสนับสนุนอยู่ในตอนนี้

โครงการ: ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นโรงพยาบาลประจำ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งตอนนี้ขาดทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญในการดูแลคนไข้ที่จำนวนมากขึ้นๆทุกวัน ปัจจุบันทางรพ.รับคนไข้จากอีก 4 รพ.ขนาดเล็กจากรอบๆตัวจังหวัด

เป้าหมายของโครงการ

Bangkok Charity Orchestra ร่วมกับโรตารีคลับกรุงเทพฯ (Rotary Club of Bangkok) ในการระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ทดแทนอุปกรณ์ที่เก่าหรือที่ชำรุด

ถึงแม้ว่าโครงการอาจจะไม่สามารถระดมทุนครบเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่ทางรพ.ต้องการ แต่โครงการมองเป้าหมายการระดมทุนไว้ที่ 400,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นที่สุดสำหรับรพ. โดยการระดมทุนจะเริ่มจากคอนเสิร์ตการกุศลที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 นี้

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ทุก 75 บาท ให้อุปกรณ์การแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย 1 คนที่จ.น่าน

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ดูแลคนไข้กว่า 50,000 คน (คนไข้นอก OPD 43,000 คน และ คนไข้ใน IPD 7,000 บาท) ต่อปี  ซึ่งทางรพ.ก็พยายามบริหารอุปกรณ์การแพทย์ที่มีจำกัดให้อย่างดีทีสุด แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เพียงพอสำหรับจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นทุกปีๆ

อุปกรณ์การแพทย์หลายๆชิ้นที่มีอายุ ได้ผ่านการใช้งานมามากมาย ทำให้คุณภาพลดลงไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน ซึ่งหากโครงการสามารถนำอุปกรณ์การแพทย์ชุดใหม่มาให้ จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยที่จ.น่านได้อย่างดีขึ้นแน่นอน

ทุกบาทของคุณจะไปช่วย

ในการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น โดยทางรพ.ได้ให้รายชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการมา เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล (สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก)​, รถเข็นยาสำหรับผู้ป่วย ชนิด one day dose, เครื่องช่วยหายใจชนิดปรับความดันและ PFFP, เครื่องวัดความเข้มข้นในเลือดสำหรับเด็กทารกแรกเกิด, เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น

โดยรวมแล้วมีมูลค่า 3,739,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.charityorchestra.org

https://th-th.facebook.com/bangkokcharityorchestra/

 

 

** องค์กรนี้ได้รับการประเมินและการจัดอันดับโดย Giving Back Association

giving back association