เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

1

ผู้บริจาค
0% บริจาคแล้ว
21฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล

2Hands

เงินบริจาคนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล