เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

25

ผู้บริจาค
58% บริจาคแล้ว
29,320฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

ทุกคอนเสิร์ตเพื่อช่วยประเทศไทย

Charity Projects with Bangkok Charity Orchestra

ทุก 75 บาท ให้อุปกรณ์การแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย 1 คนที่จ.น่าน