เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

112

ผู้บริจาค
66% บริจาคแล้ว
66,340฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

ส่งเด็กผู้พิการสู่โรงพยาบาลเพื่อการบำบัดฟื้นฟู

Camillian Home for Children Living with Disabilities

โครงการ”ปันน้ำใจช่วยค่าน้ำมัน”ดูแลการรับ-ส่งเด็กสู่รพ.สำหรับเด็กพิการ (กรุงเทพฯ)