เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

393

ผู้บริจาค
70% บริจาคแล้ว
105,703฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

ส่งเด็กผู้พิการสู่โรงพยาบาลเพื่อการบำบัดฟื้นฟู

Camillian Home for Children Living with Disabilities

ทุก 225 บาทช่วยค่าน้ำมันให้กับเด็กพิการ 1 คน (กรุงเทพฯ)