เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

4

ผู้บริจาค
5% บริจาคแล้ว
2,540฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

สนับสนุนพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลง Change.org

Change.org Thailand

ทุก 0.04 บาทเพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ Change.org ฟรีสำหรับทุกคน