เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

88

ผู้บริจาค
3% บริจาคแล้ว
4,639฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

ร่วมใจฟื้นฟูป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Big Trees Project

ทุก 2 บาทร่วมใจเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว จ.เชียงใหม่