เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

51

ผู้บริจาค
28% บริจาคแล้ว
28,757฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

ร่วมใจฟื้นฟูป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Big Trees Project

ทุก 2 บาทร่วมใจเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงดาว จ.เชียงใหม่