เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

100,000฿

เป้าหมาย

283

ผู้บริจาค
83% บริจาคแล้ว
83,844฿
ระดับที่ 2 เป้าหมาย

สร้างโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในสลัมคลองเตยผ่านดนตรี/ศิลปะ

Khlong Toey Music Program

ทุก 80 บาท ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้น้อง 1 คนจากชุมชนคลองเตย ได้เรียนศิลปะ