เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

412

ผู้บริจาค
24% บริจาคแล้ว
36,143฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

ส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหญิงในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล (อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง)

Pratthanadee Foundation

ทุก 552 บาท ช่วยส่งเสริมทักษะชีวิต ทางเลือกทางการศึกษา การทำงานและค้นหาตนเองให้กับนักเรียนหญิง 1 คน