เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

425

ผู้บริจาค
28% บริจาคแล้ว
42,459฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

ส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหญิงในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล (อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง)

Pratthanadee Foundation

ทุก 552 บาท ช่วยส่งเสริมทักษะชีวิต ทางเลือกทางการศึกษา การทำงานและค้นหาตนเองให้กับนักเรียนหญิง 1 คน