เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

186

ผู้บริจาค
11% บริจาคแล้ว
17,031฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

“ใครรักป่า ยกมือขึ้น” สนับสนุนผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศไทย

Tum Duay Jai Volunteer Team

ทุก 2,000 บาท ช่วย มอบประกันภัยที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของผู้พิทักษ์ป่า 1 ท่าน 1 ปี