เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

563

ผู้บริจาค
63% บริจาคแล้ว
95,567฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

มอบน้ำดื่มสะอาดให้น้อง จ.เชียงราย

SATI Foundation

ทุก 200 บาท เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดแก่น้อง 1 คน ที่ชุมชนห่างใกล จ.เชียงราย