เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

200,000฿

เป้าหมาย

888

ผู้บริจาค
78% บริจาคแล้ว
157,756฿
ระดับที่ 4 เป้าหมาย

มอบน้ำดื่มสะอาดให้น้อง จ.เชียงราย

SATI Foundation

ทุก 200 บาท เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดแก่น้อง 1 คน ที่ชุมชนห่างใกล จ.เชียงราย