เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

8

ผู้บริจาค
7% บริจาคแล้ว
3,624฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

สนับสนุนศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จ.พังงา

Pure Blue Foundation

ทุกๆ 4,200 บาท จะช่วยรักษาพร้อมกับอนุบาลลูกเต่าทะเลได้ตลอด 1 ปี