เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

250,000฿

เป้าหมาย

136

ผู้บริจาค
92% บริจาคแล้ว
231,500฿
ระดับที่ 5 เป้าหมาย

SHAPE Asia Pacific 2018

SHAPE Asia Pacific 2018

To empower young leaders to address local, regional and global challenges and create better understanding of the issues we are facing.