เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

422

ผู้บริจาค
52% บริจาคแล้ว
78,105฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

สนับสนุนโครงการโดยครูของมูลนิธิ Teach for Thailand

Teach For Thailand Foundation

ทุก 750 บาท ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางสังคม