เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

150,000฿

เป้าหมาย

676

ผู้บริจาค
74% บริจาคแล้ว
111,018฿
ระดับที่ 3 เป้าหมาย

สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและอาหารให้แก่น้องหมา-แมว

The Voice Foundation

ทุก 20,000 บาทช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งหรือทำร้าย