เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

200,000฿

เป้าหมาย

871

ผู้บริจาค
1% บริจาคแล้ว
2,261฿
ระดับที่ 4 เป้าหมาย

สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและอาหารให้แก่น้องหมา-แมว

The Voice Foundation

ทุก 20,000 บาทช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งหรือทำร้าย