เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

200,000฿

เป้าหมาย

912

ผู้บริจาค
20% บริจาคแล้ว
40,317฿
ระดับที่ 4 เป้าหมาย

สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและอาหารให้แก่น้องหมา-แมว

The Voice Foundation

ทุก 20,000 บาทช่วยค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งหรือทำร้าย