เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

29

ผู้บริจาค
7% บริจาคแล้ว
3,780฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

Wildchain แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์และเลี้ยงดูสัตว์ป่า

Wildchain

ทุก 60 บาท นำไปช่วยพัฒนาโครงการ Wildchain