เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหาร โดยผู้สนับสนุนใจดีของเรา

เงินบริจาค 100% นำไปมอบให้โครงการเพื่อสังคม

50,000฿

เป้าหมาย

37

ผู้บริจาค
75% บริจาคแล้ว
37,890฿
ระดับที่ 1 เป้าหมาย

Wildchain แพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์และเลี้ยงดูสัตว์ป่า

Wildchain

ทุก 60 บาท นำไปช่วยพัฒนาโครงการ Wildchain