Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

ฝึกอบรมนักบำบัดวอยต้าสำหรับฟื้นฟูเด็กผู้พิการ

ฝึกอบรมนักบำบัดวอยต้าสำหรับฟื้นฟูเด็กผู้พิการ

ทุก 2,250 บาท ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กที่มีความพิการและความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว

Zy Movement Foundation

บริจาคแล้ว 9%

22,862฿ ระดับที่ 5

ปัญหา

เด็กที่แขนขาพิการมาแต่กำเนิด และสมองพิการ ต้องการการบำบัดรักษาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เด็กๆ ต้องเผชิญ ช่วยทำให้พวกเขาเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้พวกเขาสัมผัสกับโลกได้เต็มที่ยิ่งขึ้น

วิธีการช่วยเหลือ

มูลนิธิใช้การบำบัดแบบวอยต้าเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูการทำงานของระบบกล้ามเนื้อมัดลึก ตลอดแนวกระดูกสันหลังและแขนขา ประกอบด้วยระบบวิเคราะห์ทารกและเด็กเล็ก (อายุไม่เกิน 18 เดือน) เพื่อวัดพัฒนาการทางกายหลักๆ (การพลิกตัว คลาน เดิน) หลังจากการวิเคราะห์ในระยะต้น (ภายใน 6 เดือนแรกของชีวิต) นักบำบัดจะเริ่มการรักษา ซึ่งจะทิ้งช่วงห่างขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะส่งต่อให้ผู้ปกครอง (ซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยนักบำบัด) เพื่อเป็นผู้ทำการรักษาในทุกๆ วัน ผลลัพธ์จากการบำบัดแบบวอยต้า จะสร้างความแตกต่างให้เด็กเหล่านี้ไปตลอดชั่วชีวิต

ผลการดำเนินงาน

ปัจจุบันนี้ ทางโครงการกำลังฝึกสอนนักบำบัด 24 คน ซึ่งรองรับผู้ป่วยถึงกว่าหนึ่งพันรายในแต่ละปี นอกจากนี้ นักบำบัดยังทำหน้าที่ฝึกสอนผู้ปกครองซึ่งจะต้องดูแลเด็กๆ ต่อไป โดยเฉลี่ย นักบำบัดหนึ่งคนสามารถดูแลผู้ป่วยได้สูงสุด 40 รายต่อปีอีกด้วย

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยในส่วนของ:

  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักบำบัดวอยต้า

ในปี 2557 โครงการ Zy Movement ระดมเงินทุนระยะที่ 1 ผ่าน Socialgiver รวมทั้งหมด 50,000 บาท เงินจำนวนนี้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบนักบำบัดวอยต้า 40 คน ซึ่งนักบำบัดแต่ละคนมีความสามารถในการบำบัด 40 เคส/เด็ก ต่อปี

โดยสรุป เด็กจำนวน 1,600 คน ที่มีความพิการและความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว จะได้รับการฟื้นฟู และเสริมทักษะ ผ่านการบำบัดวอยต้า ซึ่งจะทำให้ชีวิตเค้าและครอบครัวสุขสบายขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.zmf-asia.org

https://www.facebook.com/Zymovement/

 

 

** องค์กรนี้ได้รับการประเมินและการจัดอันดับโดย Giving Back Association

giving back association