Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

มอบน้ำดื่มสะอาดให้น้อง จ.เชียงราย

มอบน้ำดื่มสะอาดให้น้อง จ.เชียงราย

ทุก 200 บาท เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดแก่น้อง 1 คน ที่ชุมชนห่างใกล จ.เชียงราย

SATI Foundation

บริจาคแล้ว 71%

142,121฿ ระดับที่ 4

เกี่ยวกับมูลนิธิสติ

ที่มูลนิธิสติมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาด้วยสติ  การมี “สติ” สำคัญมาก เมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบัน เมื่อนั้นเราจะสามารถที่จะตระหนักและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในโลกนี้ได้เพื่อที่ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

มูลนิธิสติ ช่วยพัฒนาสุขภาพ การแพทย์ และการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่พร้อมในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย และอีกมากมาย

ปัญหา

น้ำดื่มสะอาดเป็นพื้นฐานของชีวิต ถือว่าเป็นปัจจัยสี่ในการมีชีวิตที่ดี  โรงเรียนที่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือหรือภาคอีสานที่มูลนิธิสติได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำ คือเด็กๆไม่มีน้ำดื่มสะอาดให้ดื่ม ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ เช่น ท้องเสีย หรืออาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่หนักกว่านั้น

โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ต้องแบ่งงบเพื่อซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ทำให้เสียโอกาสในการนำเงินไปพัฒนาส่วนอื่น เช่น พัฒนาทางด้านโภชนาการ อาหารกลางวันให้มีคุณประโยชน์มากขึ้น หรือ พัฒนาคุณครู เพื่อเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการช่วยเหลือ

โครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง” เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิสติ มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

  • จัดตั้งเครื่องกรองน้ำคุณภาพเพื่อให้ชุมชนให้ภาคอีสานและภาคเหนือได้ดื่มน้ำสะอาด
  • ให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับการดูแลเครื่องกรองน้ำเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี
  • ให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับสุขอนามัยและโภชนาการ

ดังนั้นการจัดตั้งเครื่องกรองน้ำในโรงเรียนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด และนำเงินไปพัฒนาด้านโภชนาการหรือด้านคุณภาพการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นอีก

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ทุก 200 บาท คุณสามารถช่วยมอบน้ำดื่มสะอาดผ่านการสร้างเครื่องกรองน้ำ ให้น้อง 1 คน

เงินบริจาคของคุณจะไปช่วยในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเครื่องกรองน้ำที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.เชียงราย

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเครื่องกรองน้ำ หมายถึงค่าการทดสอบน้ำ ค่าการเตรียมพื้นที่สำหรับจัดตั้งเครื่อง และค่าอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากการจัดตั้งเครื่องกรองน้ำแล้ว ทางมูลนิธิสติมีการสอนครูและนักเรียนในการดูแลรักษาเครื่องกรอกน้ำอย่างถูกต้อง พร้อมด้วยมีการจัดเวิร์คช็อปสอนเกี่ยวกับสุขอนามัยและการป้องกันเชื้อโรคให้กับครูและนักเรียนด้วย

เครื่องกรองน้ำคุณภาพ  1 เครื่องราคาประมาณ 100,000 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง ฯลฯ)  เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่องสามารถกรองน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าเพื่อสุขภาพที่ดีเราสมควรจะดื่มน้ำสะอาดวันละ 2 ลิตร ดังนั้นเครื่องกรองน้ำนี้สามารถมอบน้ำสะอาดให้คนในชุมชนกว่า 500 คนอย่างพอเพียงในแต่ละวัน – รวมนักเรียน 227 คนที่โรงเรียน และยังสามารถแจกจ่ายให้กับคนในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://sati.or.th/

https://www.facebook.com/SATI-163566830348643/