Loading icon

ประเภท

สถานที่

การบริจาคของคุณ

รายละเอียดการบริจาค

100% of your donation via Socialgiver is given to the project. Socialgiver will subsidize the transfer and administration fees as well as project verification, coordination, and support costs. If you would like to support Socialgiver and what we do, please visit and shop for your favorite GiveCards at our 'shop' page.

เงินบริจาคของคุณ 100 % จะนำไปมอบให้โครงการที่คุณต้องการช่วยเหลือ

สรุปการบริจาค

จำนวนที่จะบริจาค0฿

การบริจาคของคุณจะไปที่โปรเจค:

สร้างโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในสลัมคลองเตยผ่านดนตรี/ศิลปะ

สร้างโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในสลัมคลองเตยผ่านดนตรี/ศิลปะ

ทุก 80 บาท ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้น้อง 1 คนจากชุมชนคลองเตย ได้เรียนศิลปะ

Khlong Toey Music Program

บริจาคแล้ว 37%

56,834฿ ระดับที่ 3

ปัญหา

เยาวชนที่เติบโตในชุมชนคลองเตยเสี่ยงต่อการข้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในมีอยู่ในชุมชนสลัม เช่น ปัญหายาเสพติด ความรุนแรง ครอบครัวแตกแยก ความยากจน

โครงการ “ดนตรีคลองเตย” เป็นโครงการที่ต้องการจะสร้างโอกาสทางสังคมให้กับน้องๆในชุมชนคลองเตย เปิดโอกาสและเปิดโลกผ่านการเรียนดนตรีโดยคุณครูอาสาสมัคร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะชีวิต การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เพื่อที่น้องๆในพื้นที่เสี่ยงจะได้มีที่ยืนในสังคมอย่างมีความสุข

วิธีการช่วยเหลือ

โครงการ “ดนตรีคลองเตย” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ.2555 โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในชุมชนคลองเตยผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีและศิลปะ

ทุกๆกิจกรรมของโครงการเกิดขึ้นภายในตึก 5 ชั้นเล็กๆในชุมชนคลองเตย ปกติจะมีการเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยที่มีเด็กกว่า 30 คนมาร่วมโครงการด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ โยคะ กีฬา หรือคาโปเอร่า (ศิลปะป้องกันตัวของประเทศบราซิล)

นอกจากเป็นโรงเรียนให้ความรู้แล้ว โครงการมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้น้องๆในชุมชนคลองเตยได้มีโอกาสสานฝันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับตัวเอง โดยการที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆ ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชุมชมคลองเตย ให้เยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเลี่ยงจากการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ

เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร

ทุก 80 บาท คุณช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้น้อง 1 คนจากชุมชนคลองเตย ได้เรียนศิลปะ

โครงการ “ดนตรีคลองเตย” มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในสลัมคลองเตยผ่านการที่เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้น้องๆได้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ดนตรีเป็นหนึ่งในกิจกรรมหรือเครื่องมือที่จะสื่อสารกับน้องๆ โครงการมองว่าอยากจะขยายจากดนตรี ไปศิลปะแขนงอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายการเข้าถึงกับกลุ่มเยาวชนในคลองเตย

ปัจจุบันโครงการดูแลเด็กประมาณ 30 คน โดยมีการสอนดนตรี 2 วันต่อสัปดาห์ และสอนคาโปเอร่า 2 วันต่อเดือน …ในอนาคตมองว่าอยากจะขยายการเข้าถึงให้ได้เด็กถึง 100 คน

ทุกบาทที่คุณบริจาคผ่าน Socialgiver จะนำไปช่วยเป็นค่าตอบแทนให้กับคุณครูที่จะมาสอนดนตรี/ศิลปะ เป็นเวลาเต็ม 1 ปี  ซึ่งคุณครูจะเข้ามาสอน 3 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และรับค่าตอบแทนที่ 300 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งภายใน 1 ปีจะรวมเป็นค่าตอบแทนทั้งหมด 43,200 บาทต่อปีต่อคุณครู 1 ท่าน ซึ่งคลาสนึงจะมีน้องๆเข้าร่วม 30 คน ดังนั้นทุก 1,440 บาทของคุณสามารถสนับสนุนให้น้อง 1 คนเข้าเรียนคลาสศิลปะได้ หรือถ้าคิดต่อเดือนคือ 80 บาทต่อคนต่อเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://khlongtoeymusicprogram.com/

https://www.facebook.com/KhlongToeyMusicProgram/