ต่อสู้ปัญหาขาดเเคลนสารอาหารของเด็กด้อยโอกาส, ทุก 1,890 บาท ช่วยมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับน้อง 1 คน (1 เดือน)
ระดมทุนได้
฿480,289.18
1,091 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ปัญหา
ปี 2556 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สำรวจภาวะ การขาดแคลนอาหารของคนไทย พบว่า คนไทย 5.8 % ขาดสารอาหาร อีก 13 % ได้รับอาหารไม่เพียงพอ
ข้อมูลปี 2557 ที่ FAO สารวจสถานการณ์ขาดแคลนอาหารเด็กไว้ล่าสุด โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี พบว่า มี ถึง 4.7 % หรือ 178,600 คน ที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารรุนแรง และ 15.7 % หรือ 596,600 คน อยู่ในภาวะขาดอาหารจนทำให้การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์บนพื้นฐานของการมีชีวิตที่ดี โดยเฉพาะช่วงวัยเด็ก
ดังนั้นในปี 2557 ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดอาหารแต่ละมื้อให้ครบตามหลักโภชนาการ และสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ นั่นคือ 20 บาทต่อมื้อ
วิธีการช่วยเหลือ
โครงการ Food4Good ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องอาหารที่เด็กๆควรจะได้รับ เพื่อพัฒนาร่างกาย และสติปัญญา โครงการจึงจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือของเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกในสังคมที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ให้กับผู้รับสมทบทุนสนับสนุนค่าอาหารและโภชนาการที่ดีในมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคมที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กๆในประเทศไทย
ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีแผนที่จะเเก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำเสนอเมนูอาหารจานเด็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการไปขายให้กับลูกค้า โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายจะถูกนำไปบริจาคให้เเก่มูลนิธิหลักสามที่ดังต่อไปนี้ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เเละมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งพวกเขากำลังพยายามดำเนินงานเเก้ไขปัญหาขาดเเคลนสารอาหารของเด็กด้อยโอกาศในประเทศไทย
ผลการดำเนินงาน
โครงการ Food4Good ได้บริจาคอาหารให้เด็ก 445 คน ในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งหมด เป็นอาหาร 20,060 สำรับ ตัวโครงการยังมีแผนที่จะขยายการทำงานให้ทั่วประเทศไทยต่อไปในอนาคต
เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยในส่วนของ:
ทุก 1,890 บาท คุณช่วยมอบอาหาร 1 มื้อที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับน้อง 1 คน เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม
ค่าอาหารสำหรับเด็ก คิดเป็นประมาณ 21 บาทต่อมื้อต่อคน (21 บาทนี้คือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้วคือ 20 บาทต่อเด็กหนึ่งคน ซึ่งทำให้มีมูลค่าอาหารเพิ่มเป็น 41 บาทต่อเด็กหนึ่งคน) ดังนั้นการสนับสนุนค่าอาหารต่อเดือน คิดเป็น 21 บาท * 3 มื้อต่อวัน * 30 วัน = 1,890 บาท
ค่าอาหารสำหรับเด็กจะถูกกระจายผ่าน 3 มูลนิธิในโครงการ Food4Good ซึ่งคือ:
(1) สหทัยมูลนิธิ http://www.sahathai.org
มูลนิธิเอกชนที่ช่วยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงในการถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กที่ถูกครอบครัวทําร้าย
(2) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ http://www.fcdthailand.org
มูลนิธิเพื่อการดูแลเด็กพิการทางสมอง จะเน้นการทํางานร่วมกับพ่อแม่เด็กโดยเน้นการฝึกอบรบ ด้านกายภาพบําบัด
(3) มูลนิธิบ้านนกขมิ้น http://www.baannokkamin.net
มูลนิธิที่อุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า ด้วยการดูแลเด็กๆ ในระบบครอบครัว
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.food4good.in.th
https://www.facebook.com/food4goodth
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Food4Good
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
฿