สนับสนุนโครงการโดยครูของมูลนิธิ Teach for Thailand, ทุก 750 บาท ช่วยเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางสังคม
ระดมทุนได้
฿267,423.64
482 givers
รายละเอียดกิจกรรม
อะไรคือ Teach For Thailand?
Teach for Thailand สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเรา มาเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program ที่คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ และคุณสมบัติการเป็นผู้นำ เพื่อไปทำหน้าที่ครูที่สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กในห้องเรียนเป็นเวลา 2 ปี และเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับสังคมไทยตลอดไป
เกี่ยวกับกองทุน Teach For Thailand
จุดประสงค์หลักของกองทุน Teach For Thailand คือการสนับสนุนโครงการต่างๆที่ริเริ่มโดยครูของมูลนิธิ Teach For Thailand ที่เป็นโครงการเพื่อนักเรียนและชุมชน
เงินบริจาคของคุณจะไปช่วยในส่วน:
ทุก 750 บาท จะไปช่วยการเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางสังคม
เงินบริจาคทุกบาทช่วยสนับสนุนกิจกรรมของคุณครูของ Teach for Thailand ให้เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้น้องๆได้มีเป้าหมายในชีวิต และไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับเป้าหมายของตัวเองได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/TeachForThailand
www.teachforthailand.org
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Teach For Thailand Foundation
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
฿