ส่งเด็กผู้พิการสู่โรงพยาบาลเพื่อการบำบัดฟื้นฟู, ทุก 225 บาทช่วยค่าน้ำมันให้กับเด็กพิการ 1 คน (กรุงเทพฯ)
ระดมทุนได้
฿263,103
416 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ความเป็นมาของโครงการ
"บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ" เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นและดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบความรู้ความรักและความอบอุ่นให้กับเด็กพิการที่กำพร้าและผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย
วิธีการช่วยเหลือ
บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ อุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการ ทั้งในรูปแบบอยู่ประจำและแบบไป – กลับ โดยมีความมุ่งเน้นให้เด็กพิการทุกคนได้รับการฟื้นฟูดูแลในทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและการใช้ชีวิตในสังคมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมในการดูแลเด็กพิการอย่างใกล้ชิดทั้งจากนักกายภาพบำบัด นักศิลปะบำบัด คุณครูและพยาบาล เพื่อให้เด็กพิการที่ได้รับการดูแลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขและมีรอบยิ้มเสียงหัวเราะเช่นเดียวกับเด็กปกติในสังคมทั่วไป
บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ จึงจัดตั้งโครงการ "ปันน้ำใจช่วยค่าน้ำมัน" ขึ้นมาเพื่อระดมทุน 216,000 บาทสำหรับเป็นค่าเดินทางเพื่อดูแลเด็กพิการในโครงการ ซึ่งการเดินทางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
(1) การเดินทางรับ-ส่งเด็กพิการในรูปแบบไป - กลับเพื่อได้รับการบำบัดที่บ้านคามิลเลียนฯ
(2) การเดินทางรับ-ส่งเด็กพิการในรูปแบบเด็กประจำที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปรับการรักษาฟื้นฟูระยะยาวที่โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลเด็ก, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งรถตู้ของทางบ้านคามิลเลียนฯ สามารถรับ-ส่งเด็กพิการในโครงการร่วมทั้งหมด 80 คน ต่อเดือน
เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ทุก 255 บาท คุณช่วยค่าน้ำมันให้กับเด็กพิการ 1 คน
เงินบริจาคของคุณจะไปช่วยในส่วน:
ค่าน้ำมันสำหรับรับส่งเด็กพิการในรูปแบบไป-กลับ วันจันทร์ – เสาร์ (2 รอบ เช้า – เย็น ระยะทางรวม 60 กิโลเมตร ต่อรอบ) 10,000 บาท ต่อเดือน
ค่าน้ำมันสำหรับรับส่งเด็กพิการในรูปแบบเด็กประจำไปโรงพยาบาล (12-15 ครั้ง ต่อเดือน) 8,000 บาท ต่อเดือน
ทั้งหมดรวมค่าน้ำมันเดือนละ 18,000 บาท ต่อเดือน หรือคิดเป็น 216,000 บาท ต่อปี
บ้านคามิลเลียนฯ มีความตั้งใจในการระดมทุน 216,000 บาท เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปสมทบทุนกองทุนน้ำมันเพื่อนำไปใช้สำหรับการรับ – ส่ง เด็กพิการในรูปแบบไป-กลับ เพื่อได้รับการบำบัดที่บ้านคามิลเลียนฯและเด็กพิการในรูปแบบเด็กประจำที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือน ซึ่งยังช่วยให้บ้านคามิลเลียนฯ สามารถดูแลเด็กพิการที่มารับบริการมากถึง 80 คน ตลอดทั้งปี
ดังนั้นคิดเป็นค่าน้ำมัน 225 บาทต่อคน ต่อเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.camillianhomelatkrabang.org
https://www.facebook.com/Camillian.Home
http://www.givingbackassoc.org/thai-ภาษาไทย/ดาวน-โหลดรายงานการประเม-น/บ-านคาม-เล-ยน/
** องค์กรนี้ได้รับการประเมินและการจัดอันดับโดย Giving Back Association
project image
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Camillian Home for Children Living with Disabilities
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
บัตรเครดิต
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo