สร้างโอกาสให้กับเด็ก ๆ ในสลัมคลองเตยผ่านดนตรี/ศิลปะ, ทุก 80 บาท ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้น้อง 1 คนจากชุมชนคลองเตย ได้เรียนศิลปะ
ระดมทุนได้
฿264,139
645 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ปัญหา
เยาวชนที่เติบโตในชุมชนคลองเตยเสี่ยงต่อการข้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในมีอยู่ในชุมชนสลัม เช่น ปัญหายาเสพติด ความรุนแรง ครอบครัวแตกแยก ความยากจน
โครงการ "ดนตรีคลองเตย" เป็นโครงการที่ต้องการจะสร้างโอกาสทางสังคมให้กับน้องๆในชุมชนคลองเตย เปิดโอกาสและเปิดโลกผ่านการเรียนดนตรีโดยคุณครูอาสาสมัคร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะชีวิต การใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เพื่อที่น้องๆในพื้นที่เสี่ยงจะได้มีที่ยืนในสังคมอย่างมีความสุข
วิธีการช่วยเหลือ
โครงการ "ดนตรีคลองเตย" ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ.2555 โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในชุมชนคลองเตยผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีและศิลปะ
ทุกๆกิจกรรมของโครงการเกิดขึ้นภายในตึก 5 ชั้นเล็กๆในชุมชนคลองเตย ปกติจะมีการเรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยที่มีเด็กกว่า 30 คนมาร่วมโครงการด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ โยคะ กีฬา หรือคาโปเอร่า (ศิลปะป้องกันตัวของประเทศบราซิล)
นอกจากเป็นโรงเรียนให้ความรู้แล้ว โครงการมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้น้องๆในชุมชนคลองเตยได้มีโอกาสสานฝันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับตัวเอง โดยการที่เปิดพื้นที่ให้น้องๆ ให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชุมชมคลองเตย ให้เยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเลี่ยงจากการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ
เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยอย่างไร
ทุก 80 บาท คุณช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้น้อง 1 คนจากชุมชนคลองเตย ได้เรียนศิลปะ
โครงการ "ดนตรีคลองเตย" มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในสลัมคลองเตยผ่านการที่เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้น้องๆได้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ดนตรีเป็นหนึ่งในกิจกรรมหรือเครื่องมือที่จะสื่อสารกับน้องๆ โครงการมองว่าอยากจะขยายจากดนตรี ไปศิลปะแขนงอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายการเข้าถึงกับกลุ่มเยาวชนในคลองเตย
ปัจจุบันโครงการดูแลเด็กประมาณ 30 คน โดยมีการสอนดนตรี 2 วันต่อสัปดาห์ และสอนคาโปเอร่า 2 วันต่อเดือน ...ในอนาคตมองว่าอยากจะขยายการเข้าถึงให้ได้เด็กถึง 100 คน
ทุกบาทที่คุณบริจาคผ่าน Socialgiver จะนำไปช่วยเป็นค่าตอบแทนให้กับคุณครูที่จะมาสอนดนตรี/ศิลปะ เป็นเวลาเต็ม 1 ปี ซึ่งคุณครูจะเข้ามาสอน 3 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ และรับค่าตอบแทนที่ 300 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งภายใน 1 ปีจะรวมเป็นค่าตอบแทนทั้งหมด 43,200 บาทต่อปีต่อคุณครู 1 ท่าน ซึ่งคลาสนึงจะมีน้องๆเข้าร่วม 30 คน ดังนั้นทุก 1,440 บาทของคุณสามารถสนับสนุนให้น้อง 1 คนเข้าเรียนคลาสศิลปะได้ หรือถ้าคิดต่อเดือนคือ 80 บาทต่อคนต่อเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://khlongtoeymusicprogram.com/
https://www.facebook.com/KhlongToeyMusicProgram/
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Khlong Toey Music Program
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo