สร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตยผ่านดนตรีและศิลปะ, ทุก 189 บาท ช่วยส่งให้เยาวชน 1 คนในชุมชนคลองเตยได้ใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะและดนตรี
ระดมทุนได้
฿431,186
1,057 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ภาพรวม
ชุมชนคลองเตยเป็นหนึ่งในชุมชนเปราะบางใจกลางเมืองที่รวบรวมผู้คนมากมายไว้ด้วยกัน เด็ก ๆ ที่เติบโตในชุมชนต้องเผชิญกับความเสี่ยง เช่น ปัญหายาเสพติด ความรุนแรง ครอบครัวแตกแยก ความยากจน
มูลนิธิพู่กันหรือชื่อเดิม โครงการ "ดนตรีคลองเตย" เป็นโครงการที่ต้องการจะสร้างโอกาสทางสังคมให้กับน้อง ๆ ในชุมชนคลองเตย เปิดโอกาสและเปิดโลกผ่านการเรียนดนตรีและศิลปะโดยคุณครูอาสาสมัคร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์และนำไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะชีวิตอื่น ๆ ได้
—-----------------------
ปัญหา
ชุมชนคลองเตยเป็นหนึ่งในชุมชนเปราะบางใจกลางเมืองที่รวบรวมผู้คนมากมายไว้ด้วยกัน เด็ก ๆ ที่เติบโตในชุมชนต้องเผชิญกับความเสี่ยง เช่น ปัญหายาเสพติด ความรุนแรง ครอบครัวแตกแยก ความยากจน รวมถึงผู้ปกครองของเด็ก ๆ บางส่วนที่ทำงานเป็นกะหรือทำงานมากกว่าหนึ่งงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวน้นอาจไม่มีเวลาและความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะให้คำแนะนำเด็ก ๆ ในเรื่องของการเรียนและการวางแผนในอนาคตได้
ภารกิจของมูลนิธิพู่กัน
มูลนิธิพู่กัน (ชื่อเดิม โครงการ “ดนตรีตลองเตย” ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2555) มีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนดนตรีและศิลปะโดยคุณครูอาสาสมัคร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะชีวิตอื่น ๆ ได้ในอนาคต
นอกจากเป็นโรงเรียนให้ความรู้แล้ว มูลนิธิพู่กันมีอีกหนึ่งจุดประสงค์ คือ ช่วยให้น้อง ๆ ในชุมชนได้มีโอกาสสานฝันและเปิดทางเลือกของอาชีพในอนาคตให้หลากหลายยิ่งขึ้น เมื่อโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ น้อง ๆ ก็ยินดีที่จะเปิดใจรับคำแนะนำจากคุณครูที่จะคอยทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำและผู้ช่วยในการวางแผนการเรียนต่อ รวมไปถึงพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับอาชีพที่หลากหลาย
นอกจากวิชาดนตรีและศิลปะแล้ว ทางมูลนิธิยังได้เริ่มขยายการสอนออกไปให้เข้ากับปัจจุบัน อย่างเช่น วิชาดิจิตัลอาร์ท วิชากราฟฟิกดีไซน์ การทำเพลง ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมและต่อยอดจากวิชาดนตรีและศิลปะที่เป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิ
การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ
เงินทุกบาทที่ได้รับจากการบริจาค ผ่านการซื้อ GiveCards หรือการบริจาคผ่านโครงการโดยตรง จะถูกนำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและจ้างครูผู้สอน โดยคุณครูที่ทำงานร่วมกับโครงการนี้จะใช้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และมีรายได้ที่ 300 บาท/ชั่วโมง ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างคุณครูคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท/ปี ทุก 189 บาทสามารถส่งให้เยาวชนในชุมชนคลองเตย 1 คนได้เรียนดนตรีหรือศิลปะเป็นระยะเวลา 1 เดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Website: https://paintbrushfoundation.org/
Facebook page: https://www.facebook.com/PaintbrushFoundation
Instagram: https://www.instagram.com/paintbrushfoundation/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/paintbrush-foundation
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Paintbrush Foundation
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
บัตรเครดิต
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo