ระดมทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ต้านวิกฤตโรคติดเชื้อ โควิด 19, เริ่มต้นเพียง 200 บาท สามารถมอบอุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางแพทย์
ระดมทุนได้
฿4,080,203
571 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ปัญหา
เป้าหมายหลักของการระดมทุนครั้งนี้คือ การเพิ่มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในสถานพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่เป็นแนวหน้าและกำลังสำคัญในการสู้กับวิกฤต COVID-19 ที่ในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์เพียงพอที่จะปกป้องให้ผู้เสียสละเหล่านี้ทำงานได้อย่างปลอดภัย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้คือการทำให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่ประจำการอยู่ในโรงพยาบาลชนบทของประเทศไทยได้รับการปกป้องที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ COVID-19
จากที่ได้เห็นในประเทศอิตาลีและสหรัฐอเมริกา หากบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอและถูกต้อง เมื่อเกิดการติดเชื้อพวกเขาจะถูกกักกันอย่างน้อย 14 วันซึ่งหมายความว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องมาดูแลผู้ป่วยนั้นก็จะลดลงไปด้วย (ดูข้อมูลอ้างอิง 1, 2) ในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อที่อาจไม่แสดงอาการ ก็ยังเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสไปยังพนักงานและผู้อื่น ซึ่งในสหราชอาณาจักรได้มีการประเมินว่ามากถึง 30.5% ของผู้ติดเชื้อที่มีความสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ (ดูข้อมูลอ้างอิง 3)
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยควรได้รับอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นและเพียงพอเพื่อลดอัตราการติดเชื้อโดยรวมในประเทศไทย จากการเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยเรามีความยินดีที่ เสียงร้องขอความช่วยเหลือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งผ่านโครงการของเราและโครงการระดมทุนอื่น ๆ ที่นำโดยประชาชนและ บริษัทต่างๆทั่วประเทศไทย
เนื่องจากกองทุน COVID-19 นี้ถูกสร้างขึ้นในเดือนมีนาคม เราจึงสามารถสนับสนุนโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย โครงสร้างของกองทุน COVID-19 สำหรับประเทศไทยนี้เป็นการระดมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการรวมไปถึงช่วยเหลือคนไทยในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ ซึ่งเราจะดำเนินการแก้ไข ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
รายละเอียดของกองทุนรวมไปถึงการใช้เงินจะได้รับการ update ให้ได้ทราบกันตามข้อมูลด้านล่าง
ความต้องการ
ทีม Socialgiver และเหล่าอาสาสมัครได้ทุ่มเทเพื่อพยายามเข้าถึงโรงพยาบาลกว่า 300 แห่งและโรงพยาบาลตำบลจากทั่วประเทศไทยและได้พูดคุยกับบุคคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานในแนว หน้าเกี่ยวกับทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อต่อสู้กับ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้เรายังได้รับการร้องขอจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ องค์กรไม่แสวงผลกำไรและกลุ่มอาสาสมัครเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็น เราได้แบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมไปยังกลุ่มอาสาสมัครในเครือของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง
กองทุน COVID-19 สำหรับประเทศไทยเป็นกองทุนต่อเนื่อง เราแบ่งงานออกเป็น 2 ขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น (PPE) โดยเร็วที่สุดและเมื่อเสร็จแล้วเราอาจดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปในอนาคตหากจำเป็นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง:
Phase 1
ถึงแม้จะประสบปัญหามากมายกับการจัดหาชุด PPE ภายในประเทศในตอนแรก แต่เราได้พยายามในการจัดหาชุด PPE จนครบจำนวน 4,000 ชุดและส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 58 แห่งและโรงพยาบาลตำบลจาก 48 จังหวัดในประเทศไทย ในเดือนมีนาคมและเมษายนราคาชุด PPE เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากอุปทานที่ จำกัด และความต้องการสูง ชุด PPE จำนวนมากที่เราจ่ายเงินไปแล้ว ในเดือนมีนาคมได้ถูกยกเลิกในเดือนเมษายนเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นและโรงงานได้รับผลกระทบจากการปิด ทำให้เกิดความล่าช้า (หรือเพียงต้องการที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของเราเพื่อราคมที่ดีกว่า) เราก็ยังไม่ถอดใจที่จะจัดหา PPE ที่เหมาะสมถึงแม้ราคาจะสูงขึ้นเพื่อให้ที่อย่างน้อย โรงพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์จะได้มีอุปกรณ์และเครื่องป้องกันในการทำงาน
สำหรับโรงพยาบาลอีกหลายๆโรงพยาบาล เราพบผู้บริจาคเอกชนบริจาคเสื้อกันฝน 15,250 ตัวให้กับโรงพยาบาล 131 แห่งใน 44 จังหวัด เสื้อกันฝนส่วนใหญ่ถูกใช้ในเขตตำบลเป็นอุปกรณ์ป้องกันเพียงอย่างเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เข้าไปตรวจเยี่ยมชุมชนและทำการตรวจร่างกายประจำวันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้เรายังพบผู้บริจาคเพิ่มเติมจากภาคเอกชน ที่ช่วยสร้าง 5,800 Face shields ซึ่งเราได้บริจาคให้โรงพยาบาล 22 แห่งและโรงพยาบาลตำบล
นอกจากนี้เรายังให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยหายใจ BIRD หรือเครื่องช่วยหายใจที่ไม่ทำให้ลมหายใจออกไปปะปนกับแก๊สที่ให้แก่ผู้ป่วยออกแบบมาเพื่อส่งมอบออกซิเจนหรืออากาศอัดให้ผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ทางเราได้จัดหาตามความต้องการของแพทย์ ดูรายละเอียดของเวอร์ชั่นเริ่มต้นและอัปเดตล่าสุดได้ที่นี่: https://bit.ly/2WOwdzk และ https://bit.ly/2UpBZpH
project image
Phase 2
จากการที่ได้รับข้อมูลโดยตรงจากทางโรงพยาบาล เราได้ทราบว่าชุดคลุมแบบกันน้ำยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการอยู่ เนื่องจากยังไม่มีผู้บริจาคหรือระดมทุนให้กับโรงพยาบาล ดังนั้นเราจึงตัดสินใจจัดหาชุด ชุดคลุมแบบกันน้ำ โดยเราได้จัดหาสองรุ่นคือ แบบใช้เพียงครั้งเดียวและสามารถใช้ซ้ำได้ เสื้อคลุมแบบใช้ครั้งเดียวเราได้นำเข้าจากผู้ผลิตจีนซึ่งเราตัดสินใจที่จะจ่ายสูงกว่าราคาปกติเพื่อการผลิตและการจัดส่งที่เร็วขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไปถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด สำหรับชุดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เราได้ผู้ผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนาเวอร์ชั่นพิเศษกับโรงพยาบาลท้องถิ่นและจัดหาคุณภาพเดียวกันในระดับที่ใหญ่ขึ้นเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย
นอกจากชุดคลุมแบบกันน้ำ แล้วเราพบโรงงานที่เป็นแหล่งผลิตมาสก์คุณภาพสูง KN95 รวมไปถึงชุด PPE ที่เป็นที่ต้องการสูงมากอีกด้วย หน้ากากที่เราจัดหามาได้ก็มีคุณภาพดี มีการรับรองมาตรฐาน GB2626 ผลิตโดยโรงงานในประเทศจีนซึ่งปกติจำหน่ายให้กับตลาดสหภาพยุโรปเท่านั้น
ล่าสุดเราได้จัดหาหมวกและที่หุ้มขาให้กับบุคคลาการทา งการแพทย์เพื่อป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่หัวจรดเท้า สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้เราได้เพิ่มขีดความสามารถให้กับคนงานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 20 คนในหมู่บ้านชนบทในจังหวัดสกลนครซึ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคนี้มีความเสี่ยงต่อการว่างงาน เราสนับสนุนงานฝีมือของพวกเขาในการทำอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพและใช้งานได้สำหรับผู้ดูแลสุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ส่วนหนึ่งของการบริจาคไปโดยตรงเพื่อสนับสนุนการทำมาหากินของพวกเขาผ่านการซื้อหมวกคลุมและที่หุ้มขา
project image
รูปจากการบริจาค
การบริจาคเพิ่มเติม
เราได้แบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลย่อยทั่วประเทศไทยกับกลุ่มอาสาสมัครในเครือและผู้บริจาคภาคเอกชน เป็นผลให้พวกเขาช่วยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดังต่อไปนี้:
• ชุด PPE เพิ่มเติม 300 ชุดสนับสนุนโดยผู้บริจาคเอกชนให้กับโรงพยาบาล 6 แห่ง
• แคมเปญ“ Co-With 19” บน Socialgiver เพื่อระดมทุนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูเพิ่มเติม shorturl.at/uEL05
สรุป
ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรวมมือกันในการต่อสู้กับ COVID-19 Socialgiver เชื่อว่าการปกป้องแพทย์แนวหน้าพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลดการแพร่กระจายของ COVID-19 ในประเทศไทย ดังนั้นเราจึงได้จัดตั้งกองทุน COVID-19 สำหรับประเทศไทยเพื่อระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลทุกคนในประเทศให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กองทุน Covid-19 ระดมทุนรวม 3,327,562 บาทจากผู้บริจาค 2,440 ราย (ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลชนบทกว่า 200 แห่งทั่วประเทศไทย ด้วยเป้าหมายการระดมทุน 4,000,000 บาทเราจะสามารถจัดหาและบริจาค:
project image
• ชุดสูท PPE จำนวน 6,000 ชุด
• 23,000 หน้ากาก KN95
• 4,000 ชุดกันน้ำ (ใช้แล้วทิ้ง)
• 4,000 ชุดกันน้ำ (นำมาใช้ใหม่)
• 15,250 Raincoats
• 5,800 แผ่นปิดหน้า
• 4,000 หมวก
• ผ้าคลุมขา 1,350 คู่
เราขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและร่วมระดมเงินทุนให้กับโครงการอย่างต่อเนื่อง และเรามั่นใจว่าอุปกรณ์ป้องกันที่เราบริจาคให้กับโรงพยาบาลในชนบททั้งหมดถูกใช้เพื่อหยุดการแพร่กระจายของ COVID-19 ทั่วประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าทุกท่าน
อ้างอิง
• https://www.icn.ch/news/high-proportion-healthcare-workers-covid-19-italy-stark-warning-world-protecting-nurses-and
• https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/15/coronavirus-us-health-care-worker-death-toll-higher-official-data-suggests
• https://www.cebm.net/covid-19/covid-19-how-many-healthcare-workers-are-infected/
ขอขอบคุณ:
บริษัท ดี.เอช.เอ. (ลาบอราทอรี่), คุณจุฬาลักษณา จุฑาธุช / คุณสมบัษร ถิระสาโรช / คุณดารณีนุช ปสุตนาวิน / คุณชวนล ไคสิริ และห้องเสื้อ POEM / คุณสิรพัฐ พิพัฒน์วีรวัฒน์, บริษัท เดอมอนด์ อนัณดารา จำกัด / ร้านเพชรเดอมอนด์ (DER MOND) / บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด (Carl Zeiss Co. Ltd.) / คุณอนิรุทธิ์ นิศวอนุตรพันธ์ / ร้าน Vintage Me ทองหล่อ 15 / คุณศุภวัลย์ แซ่หลิ่ว / FB page “พี่โบน” / FB page “สิบล้อ & ปั้นจั่น - optimus Crane” / FB page “Kethy & George” / FB page “Tarot Augur” / พญ. ปรานี ปวีณชนา / FB page “หมอแมวน้ำเล่าเรื่อง” / พญ. อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ / คุณอารียา เฉลิมสวัสดิ์วงศ์ / ร้าน Guzel Story / ขอบคุณภาพประกอบจากคุณ Louis Sketcher
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Protect Our Doctors from COVID-19
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
โครงการนี้ได้ระดมทุนครบตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง