ต่อสู้ปัญหาขาดเเคลนสารอาหารของเด็กด้อยโอกาส, ทุก 2,000 บาท ช่วยมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับน้อง 1 คน/ 1 ปีการศึกษา
ระดมทุนได้
฿743,223
2,162 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ภาพรวม (1 นาทีในการอ่าน)
งบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กประถมรายละ 21 บาท ไม่เพียงพอให้เด็ก ๆ ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการอย่างเหมาะสมกับวัยได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีค่าใช้จ่ายแฝง
เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการ Food For Good ได้เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจากโภชนาการที่มีจำกัด โดยการอบรมคุณครูเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการและการเติบโตที่สมวัย
ยอดบริจาคทุก ๆ 2,000 บาท สามารถนำไปใช้ในการฝึกฝนครูให้สามารถจัดมื้ออาหารที่ครบสมบูณ์ให้กับเด็กนักเรียนได้ 1 คนต่อ 1 ปีการศึกษา
—----------------------------------
ปัญหา
การขยับขึ้นของเงินอุดหนุนค่ามื้ออาหารกลางวันของเด็กประถมรายละ 20 บาท เป็น 21 บาท ของรัฐบาล ยังคงไม่สามารถขจัดปัญหาทุพโภชนาการในเด็กให้หมดไปจากประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เพราะโรงเรียนเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายแฝงที่รวมอยู่ในงบอาหารกลางวันด้วย เช่น ค่าน้ำมันรถเข้าตัวเมือง ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอาหารให้เพียงพอจนกว่าจะถึงรอบในการเข้าตัวเมืองไปซื้ออาหารครั้งถัดไป
ภารกิจของ Food For Good
Food For Good ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กอย่างยั่งยืน ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็กแก่คุณครู เพื่อให้คุณครูสามารถจัดสรรมื้ออาหารกลางวันที่โภชนาการครบถ้วนสมบูรณ์ได้ และสามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับแหล่งอาหารในภูมิภาคที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้ รวมถึงการใช้พื้นที่ในโรงเรียนในการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหาร
โดยมีหลักการ 4 Goods (Good Food, Good Knowledge, Good Farm, Good Health) ในการดำเนินงาน
การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ
จำนวนเงินทุกบาทที่ได้รับจากการบริจาค ผ่านการซื้อ GiveCards หรือการบริจาคผ่านโครงการโดยตรงจะถูกนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมคุณครู เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ
ทุก ๆ 2,000 บาทจะช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนได้ 1 คนต่อ 1 ปีการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.foodforgood.or.th/
https://www.facebook.com/foodforgoodth
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Food For Good
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
บัตรเครดิต
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo