สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงกลัว, ทุก 90 บาท สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับอาสาสมัครหัวใจมีหูที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิตแล้วได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ระดมทุนได้
฿47,901
56 givers
รายละเอียดกิจกรรม
Sati App เป็นแอพพลิเคชั่นมือถือที่เชื่อในพลังของการฟังด้วยใจ เราให้บริการการฟังตามความต้องการโดยเชื่อมโยงผู้ใช้กับอาสาสมัครผู้ฟังที่ได้ผ่านการฝึกการฟังด้วยใจมาแล้ว ซึ่งทางแอพไม่ได้มีการเก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
Sati App ได้มีการเปิดตัวในปี 2564 และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่หนึ่งของแอพพลิเคชั่น ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเพิ่มการใช้ AI และ Machine Learning เพื่อตรวจจับระดับความเครียดของผู้โทรเพื่อให้สามารถให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่พวกเขาได้
ปัญหา
นับตั้งแต่การพัฒนา Sati App เริ่มต้นในปี 2561 เราได้ทำการตรวจสอบสาเหตุและผลกระทบต่างๆของสุขภาพจิตในสังคมไทย
ในปี 2563 จำนวนอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเป็น 7.35 ต่อประชากร 100,000 คนโดยสะสมเป็นกว่า 5,086 คน นั่นหมายความว่าทุกๆ 10 นาทีจะมีคน 1 คนพยายามฆ่าตัวตายในประเทศไทย
project image
มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้คนคิดที่จะจบชีวิตตัวเอง สาเหตุหลักสองประการคือสุขภาพจิตและ / หรือปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่ซับซ้อนเช่น:
• สถานะทางสังคม
• การไม่เข้าใจกลุ่ม LGBTQ+
• ปัญหาครอบครัว
• ความสัมพันธ์
• ปัญหาทางการเงิน (หนี้สิน)
• การใช้สารเสพติด
• การติดแอลกอฮอล์
ดังที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้สุขภาพจิตถูกตีตราอย่างกว้างขวาง นั่นเป็นเพราะหลายคนยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสุขภาพจิตว่าเป็นปัญหาสุขภาพ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือหรือจ่ายได้
เมื่อเราดูความสามารถในการจ่ายและการเข้าถึงได้ในการดูแลสุขภาพจิตในประเทศไทย เรามีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิต 1 คนต่อทุกๆ 250,000 คน
ยิ่งไปกว่านั้นค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนอาจมากกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลถึง 400%
project image
แนวทางแก้ไข:
ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่อาศัยอยู่กับโรคซึมเศร้าและโรคจิตเภททำให้ Sati App ได้รับการพัฒนา Sati App เป็นแอพพลิเคชั่นมือถือที่ให้การสนับสนุนโดยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และเชื่อมโยงผู้ชายเข้ากันอาสาผู้ฟังของเราเพื่อสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพจิต จากข้อมูลของ WHO การสนับสนุนจากการฟังเสามารถใช้เป็นการแทรกแซงระยะแรกสำหรับคนที่มีความทุกข์ได้
หลายคนที่เครียดอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่จะต้องได้รับการดูแลทางจิตใจจากนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ อย่างไรก็ตามการมีใครสักคนรับฟังพวกเขาก็สามารถลดระดับความเครียดได้เช่นกัน แต่ถ้าได้มีการประเมินว่าจะต้องมีการดูแลโดย นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ทางเราก็จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
Sati App จะทำงานเป็นระบบกรองเพื่อเชื่อมโยงหรือให้ข้อมูลกับผู้ที่ต้องการการดูแลด้านจิตใจที่เหมาะสมโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผโรงพยาบาลที่ผู้ใช้สามารถไปขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้
เราไม่ขอให้ผู้ใช้เปิดเผยชื่อจริงกับเราเนื่องจากเราเชื่อในความสำคัญของการไม่เปิดเผยตัวตน อย่างไรก็ตามเราขอให้ผู้ใช้ของเราแบ่งปันข้อมูลเช่นอายุและเพศ (รวมถึง LGBTQ +) ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจปัจจัยความเครียดที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่มอายุและเพศ
project image
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.satiapp.co/th/
https://www.facebook.com/mindfulsati
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Sati App
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
บัตรเครดิต
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo