ฝึกอบรมนักบำบัดวอยต้าสำหรับฟื้นฟูเด็กผู้พิการ, ทุก 2,250 บาท ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กที่มีความพิการและความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
ระดมทุนได้
฿505,940
1,309 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ปัญหา
เด็กที่แขนขาพิการมาแต่กำเนิด และสมองพิการ ต้องการการบำบัดรักษาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เด็กๆ ต้องเผชิญ ช่วยทำให้พวกเขาเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้พวกเขาสัมผัสกับโลกได้เต็มที่ยิ่งขึ้น
วิธีการช่วยเหลือ
มูลนิธิใช้การบำบัดแบบวอยต้าเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูการทำงานของระบบกล้ามเนื้อมัดลึก ตลอดแนวกระดูกสันหลังและแขนขา ประกอบด้วยระบบวิเคราะห์ทารกและเด็กเล็ก (อายุไม่เกิน 18 เดือน) เพื่อวัดพัฒนาการทางกายหลักๆ (การพลิกตัว คลาน เดิน) หลังจากการวิเคราะห์ในระยะต้น (ภายใน 6 เดือนแรกของชีวิต) นักบำบัดจะเริ่มการรักษา ซึ่งจะทิ้งช่วงห่างขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะส่งต่อให้ผู้ปกครอง (ซึ่งได้รับการฝึกอบรมโดยนักบำบัด) เพื่อเป็นผู้ทำการรักษาในทุกๆ วัน ผลลัพธ์จากการบำบัดแบบวอยต้า จะสร้างความแตกต่างให้เด็กเหล่านี้ไปตลอดชั่วชีวิต
ผลการดำเนินงาน
ปัจจุบันนี้ ทางโครงการกำลังฝึกสอนนักบำบัด 24 คน ซึ่งรองรับผู้ป่วยถึงกว่าหนึ่งพันรายในแต่ละปี นอกจากนี้ นักบำบัดยังทำหน้าที่ฝึกสอนผู้ปกครองซึ่งจะต้องดูแลเด็กๆ ต่อไป โดยเฉลี่ย นักบำบัดหนึ่งคนสามารถดูแลผู้ป่วยได้สูงสุด 40 รายต่อปีอีกด้วย
เงินบริจาคของคุณจะถูกนำไปช่วยในส่วนของ:
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักบำบัดวอยต้า
ในปี 2557 โครงการ Zy Movement ระดมเงินทุนระยะที่ 1 ผ่าน Socialgiver รวมทั้งหมด 50,000 บาท เงินจำนวนนี้ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบนักบำบัดวอยต้า 40 คน ซึ่งนักบำบัดแต่ละคนมีความสามารถในการบำบัด 40 เคส/เด็ก ต่อปี
โดยสรุป เด็กจำนวน 1,600 คน ที่มีความพิการและความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว จะได้รับการฟื้นฟู และเสริมทักษะ ผ่านการบำบัดวอยต้า ซึ่งจะทำให้ชีวิตเค้าและครอบครัวสุขสบายขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.zmf-asia.org
https://www.facebook.com/Zymovement/
** องค์กรนี้ได้รับการประเมินและการจัดอันดับโดย Giving Back Association
project image
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Zy Movement Foundation
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
โครงการนี้ได้ระดมทุนครบตามเป้าหมาย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง