Bangkok Airways

ความสุขตั้งแต่สนามบินจนถึงจุดหมายปลายทางกับบางกอกแอร์เวย์ส
พิมพ์-มือถือ
Love Wildlife Foundation image
กำไร 100% จากการซื้อครั้งนี้จะนำไปบริจาคให้ Love Wildlife Foundationทุก 220 บาท เพื่อฟื้นฟูลิงลมให้คืนสู่ป่าธรรมชาติ
เส้นทางสุดพิเศษ บินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สุโขทัย
฿900สินค้าหมด

รายละเอียด

จังหวัดทางภาคเหนือ ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเก่าแก่เมื่อหลายร้อยปีก่อน เมืองหลวงแห่งแรกของเมืองไทย สถานที่ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมงดงามและศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สะท้อนความเชื่อ ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาของชนชาติไทยตั้งแต่อดีต แม้ปัจจุบันจะหลงเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ก็ทิ้งร่องรอยแห่งอารย-ธรรมเก่าแก่และหลักฐานทางความเจริญทางวัฒนธรรมไว้มากมาย เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวไทยยิ่งนัก

บางกอกแอร์เวย์สได้เปิดดำเนินการสนามบินแห่งที่สองในจังหวัดสุโขทัย เป็นศูนย์กลางการบินของภาคเหนือ เชื่อมต่อระหว่างสุโขทัยกับประเทศในภูมิภาคอินโดจีน สนามบินถูกสร้างบนพื้นที่กว่า 3 ล้านตารางเมตร โดยอาคารผู้โดยสารเป็นอาคารเปิดโล่ง และมีสถาปัตยกรรมสะท้อนถึงเอกลักษณ์แบบล้านนาของภาคเหนือ คือมีหลังคายอดแหลมและศาลาที่ออกแบบให้กลมกลืนกับทัศนียภาพรอบๆสนามบิน

การออกแบบของสนามบินสุโขทัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้สนามบินได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นสนามบินที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน อาทิ Outstanding Architect Award from Siam Architects Association และ The Environment Impact Assessment Award (EIA Award) เป็นต้น

บัตรของขวัญนี้ประกอบด้วย

• บัตรโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด | เส้นทาง: กรุงเทพฯ-สุโขทัย-กรุงเทพฯ หรือ สุโขทัย-กรุงเทพฯ-สุโขทัย

• ช่วงสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร 15 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2560

• ช่วงการเดินทาง 15 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2560

• ช่วงห้ามเดินทาง (เส้นทางสุโขทัย): 7-12 กรกฎาคม, 11-15 สิงหาคม, 20-24 ตุลาคม และ 1-6 พฤศจิกายน*

• อาหารเสิร์ฟบนเครื่อง

• เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบูทีค เลาจ์นที่สนามบิน สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ กระบี่ และภูเก็ตได้

หมายเหตุ* ราคานี้ยังไม่รวม

เงื่อนไข

• ช่วงสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร: 15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2560

• ช่วงการเดินทาง: 15 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2560 และการเดินทางไปกลับ เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้บัตรมีอายุ 3 เดือนนับจากวันออกบัตรโดยสาร

• ช่วงห้ามการเดินทาง เส้นทางสุโขทัย: 7-12 กรกฎาคม, 11-15 สิงหาคม, 20-24 ตุลาคม และ 1-6 พฤศจิกายน* (หรือช่วงพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจมีกำหนดเพิ่มเติม โดยไม่ได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้า)

• เที่ยวบิน: เดินทางในเที่ยวบินใดก็ได้ สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ - สุโขทัย และสุโขทัย - กรุงเทพฯ (เฉพาะเที่ยวบินที่บริษัทฯ ทำการบิน)

• การได้รับยืนยันที่นั่ง: ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งอาจไม่สามารถสนับสนุนได้ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสภาพการณ์ ณ ขณะนั้นและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

• การเปลี่ยนชื่อ (หลังการออกบัตรโดยสาร): ไม่อนุญาต

• การเปลี่ยนวันเดินทาง/ เที่ยวบิน: เปลี่ยนได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมภายในช่วงการเดินทางที่อนุญาต (ขึ้นกับที่นั่งว่าง)

• การเปลี่ยนเส้นทาง: ไม่อนุญาต

• การขอรับเงินคืน: ไม่อนุญาต

• ราคาเด็ก (อายุ 2-11 ปี): ราคาเดียวกับผู้ใหญ่

• บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถใช้สะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

• กรณีเกิดเหตุเที่ยวบินไม่ปกติจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เที่ยวบินล่าช้า เที่ยวบินยกเลิก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามขั้นตอนปกติของบริษัทฯ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การออกใบเสร็จรับเงินแก่ลูกค้า เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี

(ใช้ได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2560)

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรของขวัญทุกประเภท

• ไม่สามารถแปลงบัตรของขวัญเป็นเงินสดได้

• บัตรของขวัญ 1 ใบ ใช้แลกสินค้าหรือบริการได้ 1 ครั้งเท่านั้น

• โซเชียลกิฟเวอร์และธุรกิจต่าง ๆ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีบัตรของขวัญสูญหาย

• ไม่สามารถเปลี่ยนหรือต่ออายุบัตรของขวัญ

• ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือจำหน่ายบัตรของขวัญ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ติดต่อ

ราคา
฿900
มูลค่า
฿4,080