Hmong Hilltribe Lodge

พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวม้ง
พิมพ์เท่านั้น
Foundation for Slum Child Care image
กำไร 100% จากการซื้อครั้งนี้จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิ Foundation for Slum Child Careทุก 4,767 บาทช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์ของครอบครัวในชุมชนแออัด
สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวม้ง ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายและธรรมชาติอันบริสุทธิ์,เชียงใหม่
฿1,950
เลือกจำนวน
ลด 44%
ราคา
฿1,950
มูลค่า
฿3,500