River Kwai Resotel

บูติครีสอร์ทสไตล์ Tropical ริมแม่น้ำแควน้อย, กาญจนบุรี
พิมพ์เท่านั้น
SATI Foundation image
กำไร 100% จากการซื้อครั้งนี้จะนำไปบริจาคให้ SATI Foundationทุก 200 บาท เพื่อให้น้ำดื่มสะอาดแก่น้อง 1 คน ที่ชมุชนห่างไกลในแถบภาคเหนือและภาคอีสาน